فروش دفترچه سوالات آزمون دکتری مهندسی برق الکترونیک از سال 81 تا تمامی سال های جدید

دانشگاه های پذیرش کننده : دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک:

  • درس مدار
  • درس ریاضیات مهندسی
  • درس زبان تخصصی
  • درس مدارهای فرستنده و گیرنده
  • درس طراحی مدارهای مجتمع

ضرایب به ترتیب –> 3 -3 -2 -4 -4

توضیح کوتاه درباره مهندسی برق الکترونیک :
الکترونیک یک رشته نوین و نوپا در صدو اندی سال گذشته است. این رشته در قرن اخیر با تحولات بسیاری توانسته است بسیار رشد کرده و زندگی را در عصر حاضر برای بشریت بسیار آسان گرداند.