فروش دفترچه سوالات آزمون دکتری مهندسی برق قدرت از سال 81 تا تمامی سال های جدید

دانشگاه های پذیرش کننده : دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد رشته مهندسی برق گرایش قدرت:

  • درس مدار
  • درس ریاضیات مهندسی
  • درس زبان تخصصی 
  • درس بررسی II با ماشین 
  • درس دینامیک سیستم یا تئوری جامع

ضرایب به ترتیب –> 3-3-2-4-4

توضیح کوتاه درباره مهندسی برق قدرت :
مهندسی برق قدرت (Power Engineering) یکی از زیر شاخههای اصلی مهندسی برق است که با سیستمهای قدرت به ویژه تولید, انتقال, توزیع توان الکتریکی، تبدیل انرژی الکتریکی به شکلهای دیگر انرژی و تجهیزات الکترومکانیکی سروکار دارد. این رشته همچنین شامل راهاندازی و تعمیر و نگهداری سیستمهای حرارتی برودتی و تجهیزات تولید توان الکتریکی مانند ژنراتورها و دیگر تجهیزات الکتریکی مورد استفاده در صنایع و یا ساختمانها بزرگ نیز میشود. شناسایی دیگر منابع جدید انرژی الکتریکی نیز از زیر شاخههای این رشته‌است.