سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) آزمون دکتری ۹۲-۹۳ : .بر اساس اعلام سازمان سنجش ، به ۳۱ کد رشته امتحانی پذیرش دکتری ۹۲ اصلاحیه خورد و برخی رشته ها از گردونه پذیرش دانشجو از دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری ۹۲ حذف شدند.
بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور مهمترین اصلاحیه های اعمال شده در دفترچه انتخاب رشته دکتری ۹۲ شامل جدول شهریه‌های دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان ، مندرج در صفحه ۷۴دفترچه راهنما ، مربوط به دوره‌های پردیس خودگردان دانشگاه مذکور و ۲ برابر شدن ظرفیت پذیرش تمام رشته‌ محل‌های دانشگاه صنعتی مالک اشتر می شود.
همچنین به ۳۱ کد رشته امتحانی دکتری در دانشگاههای تهران ، سیستان و بلوچستان ، علامه طباطبایی ، تربیت مدرس ، اصفهان ، رازی کرمانشاه ، صنعتی مالک اشتر ، پژوهشکده علوم زمین ، صنعتی اصفهان ، زنجان ، موسسه ملی اقیانوس شناسی ، پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران ، شیراز ، اصلاحیه خورد که شرح آن در دومین اطلاعیه سازمان سنجش در سایت سازمان به نشانی www.sanjesh.org درج شده است.

کدرشته

امتحانی

نام رشته امتحانی

دوره

کدرشته محل

نام دانشگاه

نام گرایش

اصلاحیات

۲۱۰۵

آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

روزانه

۱۱۷۱

دانشگاه سیستان و بلوچستان

مخاطرات آب و هوایی

عنوان صحیح گرایش «مخاطرات آب و هوایی» می‌باشد.

۲۱۰۶

علوم اقتصادی

روزانه

۱۲۲۸

دانشگاه تربیت مدرس

اقتصاد پولی

ظرفیت پذیرش ۶ نفر

۲۱۱۸

مدیریت

روزانه

۱۴۶۵

دانشگاه تهران

مدیریت مالی

ظرفیت پذیرش ۲ نفر

۲۱۱۸

مدیریت

روزانه

۱۴۷۴

دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت مالی

ظرفیت پذیرش ۲ نفر

۲۱۱۸

مدیریت

روزانه

۱۴۷۷

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت مالی

ظرفیت پذیرش ۳ نفر

۲۱۱۸

مدیریت

نوبت دوم

۱۴۹۴

دانشگاه تهران

مدیریت مالی

ظرفیت پذیرش ۱ نفر

۲۱۱۸

مدیریت

پردیس

۱۵۰۴

دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت مالی

ظرفیت پذیرش ۱ نفر

۲۱۱۸

مدیریت

پردیس

۱۵۰۵

دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت مالی

ظرفیت پذیرش ۲ نفر

۲۱۱۸

مجموعه مدیریت

پردیس

۱۹۲۰

دانشگاه تهران

مدیریت منابع انسانی

عنوان صحیح گرایش « مدیریت منابع انسانی» می‌باشد.

۲۲۰۲

مجموعه زمین شناسی

روزانه

۲۹۳۷

پژوهشکده علوم زمین

زمین شناسی نفت

وابسته به پژوهشگاه صنعت نفت. جنس پذیرش فقط مرد

۲۲۱۰

مجموعه زمین شناسی

روزانه

۲۹۳۹

پژوهشکده علوم زمین

تکتونیک

وابسته به سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور

۲۲۳۳

مجموعه ریاضی

روزانه

۲۵۲۶

تربیت مدرس

ریاضی محض

ظرفیت پذیرش بصورت: ۶ نفر گرایش آنالیز، ۴ نفر گرایش هندسه، ۲ نفر گرایش منطق، ۲ نفر گرایش هندسه جبری و ۶ نفر گرایش جبر می‌باشد و در مدرک فارغ‌التحصیلی عنوان رشته «ریاضی» درج خواهد شد.

۲۲۳۴

مجموعه ریاضی

روزانه

۲۶۵۲

تربیت مدرس

ریاضی کاربردی

فاقد توضیحات می‌باشد.

۲۲۳۶

زیست شناسی دریا

روزانه

۲۹۷۴

مؤسسه ملی اقیانوس شناسی

جانوران دریا

ظرفیت پذیرش برای نیمسال اول خواهد بود.

۲۲۴۵

نانوبیوتکنولوژی (ریززیست فناوری)

نوبت دوم

۲۹۲۱

دانشگاه تهران

نانوبیوتکنولوژی (ریززیست فناوری)

ظرفیت پذیرش ۳ نفر

۲۳۰۳

مجموعه مهندسی برق

روزانه

۳۰۵۷

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مخابرات (سیستم)

محل تحصیل در پژوهشکده مخابرات این دانشگاه در تهران می‌باشد.

۲۳۰۳

مجموعه مهندسی برق

روزانه

۳۰۵۸

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مخابرات (سیستم)

محل تحصیل در پژوهشکده آفا این دانشگاه در تهران می‌باشد.

۲۳۵۲

مهندسی نفت

روزانه

۳۰۸۷

پژوهشکده علوم زمین

اکتشاف

وابسته به پژوهشگاه صنعت نفت. جنس پذیرش فقط مرد

۲۳۷۰

مهندسی نساجی

روزانه

۳۹۶۳

دانشگاه صنعتی اصفهان

تکنولوژی نساجی

ظرفیت پذیرش ۳ نفر

۲۳۷۳

مهندسی سیستم‌های انرژی

روزانه

۳۹۸۶

دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی سیستم‌های انرژی

پذیرفته شدگان با مدرکدکتری سیستم‌های انرژی فارغ‌التحصیل می‌شوند

۲۴۱۲

مجموعه علوم و صنایع غذایی

روزانه

۴۱۸۷

دانشگاه تربیت مدرس

تکنولوژی مواد غذایی

ظرفیت پذیرش ۵ نفر

۲۴۲۵

مجموعه علوم دامی

روزانه

۴۳۱۲

دانشگاه زنجان

تغذیه دام

توضیحات مندرج در مقابل رشته حذف می‌شود.

۲۴۳۲

مجموعه زراعت ـ اصلاح نباتات

روزانه

۴۴۲۴

دانشگاه تربیت مدرس

زراعت

ظرفیت پذیرش ۵ نفر

۲۴۳۲

مجموعه زراعت ـ اصلاح نباتات

روزانه

۴۴۴۰

دانشگاه رازی کرمانشاه

فیزولوژی گیاهان زراعی

ظرفیت پذیرش ۳ نفر

۲۴۳۶

مجموعه زراعت ـ اصلاح نباتات

روزانه

۴۴۸۶

دانشگاه رازی کرمانشاه

اکولوژی گیاهان زراعی

ظرفیت پذیرش ۲ نفر

۲۸۰۱

زبان و ادبیات فارسی

پردیس

۸۱۵۷

دانشگاه شیراز

زبان و ادبیات فارسی

ظرفیت پذیرش ۶ نفر

۲۹۰۱

تربیت بدنی و علوم ورزشی

روزانه

۹۱۷۲

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت ورزشی

عنوان صحیح رشته «مدیریت ورزشی» می‌باشد

۲۹۰۱

تربیت بدنی و علوم ورزشی

پیام نور

۹۱۷۵

دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

مدیریت ورزشی

عنوان صحیح دوره، «پیام نور» می‌باشد.

۲۹۰۲

آسیب‌شناسی‌ ورزشی ‌و حرکات ‌اصلاحی

روزانه

۹۱۱۹

دانشگاه تهران

آسیب‌شناسی‌ ورزشی ‌و حرکات ‌اصلاحی

این رشته محل بدون گرایش می‌باشد.

۲۹۰۳

رفتار حرکتی

پردیس

۹۱۳۵

دانشگاه تهران

رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

عنوان صحیح گرایش «رشد و تکامل و یادگیری حرکتی» می‌باشد.

۲۹۰۵

تربیت بدنی و علوم ورزشی

روزانه

۹۱۸۴

دانشگاه تربیت مدرس

فیزیولوژی ورزشی

عنوان صحیح رشته «فیزیولوژی ورزشی» می‌باشد

۹ کد رشته امتحانی از گردونه پذیرش دانشجوی دکتری برای سال تحصیلی ۹۲ حذف شدند که اسامی این کد رشته ها به شرح جدول ذیل است.

رشته‌های حذف شده از دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری ۹۲ :

کدرشته

امتحانی

نام رشته امتحانی

دوره تحصیلی

کدرشته محل

نام دانشگاه

نام گرایش

۲۲۱۸

شیمی

روزانه

۲۹۵۵

مؤسسه ملی اقیانوس شناسی

فیتوشیمی

۲۲۴۵

نانوبیوتکنولوژی (ریززیست فناوری)

روزانه

۲۹۱۶

دانشگاه تهران

نانوبیوتکنولوژی (ریززیست فناوری)

۲۲۴۵

نانوبیوتکنولوژی (ریززیست فناوری)

نوبت دوم

۲۹۲۲

دانشگاه تهران

نانوبیوتکنولوژی (ریززیست فناوری)

۲۳۱۶

مهندسی عمران

روزانه

۳۰۷۱

مؤسسه ملی اقیانوس شناسی

محیط زیست

۲۳۳۹

مهندسی پلیمر

نوبت دوم

۳۷۲۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

صنایع پلیمر

۲۳۴۹

مهندسی پزشکی

روزانه

۳۰۸۳

دانشگاه تهران

بیومتریال

۲۳۴۹

مهندسی پزشکی

نوبت دوم

۳۰۸۴

دانشگاه تهران

بیومتریال

۲۳۵۱

مهندسی نفت

روزانه

۳۰۸۶

دانشگاه صنعت نفت

نفت و بهره برداری مخازن

۲۴۱۲

مجموعه علوم و صنایع غذایی

روزانه

۴۶۵۶

دانشگاه تهران

تکنولوژی مواد غذایی

همچنین ۶ کد رشته محل جدید به رشته های مندرج در دفترچه انتخاب رشته افزوده شد که اسامی این رشته ها در جدول ذیل آمده است.

 رشته‌های جدید علاوه بر رشته‌های مندرج در دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری ۹۲ :

۲۱۴۹ـ مالی

دوره تحصیلی

کدرشته محل

نام دانشگاه

نام گرایش

ظرفیت پذیرش نیمسال

توضیحات

اول

دوم

روزانه

۱۹۲۲

دانشگاه تهران

حقوق مالی

۲

عنوانرشتهمدیریتگرایشمدیریتمالیاست-محل تحصیل پردیس قم

روزانه

۱۹۲۳

دانشگاه شهیدبهشتی

حقوق مالی

۲

عنوانرشتهمدیریتگرایشمدیریتمالیاست

روزانه

۱۹۲۴

دانشگاه علامه طباطبایی

حقوق مالی

۲

عنوانرشتهمدیریتگرایشمدیریتمالیاست

نوبت دوم

۱۹۲۵

دانشگاه تهران

حقوق مالی

۱

عنوانرشتهمدیریتگرایشمدیریتمالیاست-محل تحصیل پردیس قم

پردیس

۱۹۲۶

دانشگاه شهیدبهشتی

حقوق مالی

۱

عنوانرشتهمدیریتگرایشمدیریتمالیاست-محل تحصیل پردیس دانشگاه

پردیس

۱۹۲۷

دانشگاه علامه طباطبایی

حقوق مالی

۱

عنوانرشتهمدیریتگرایشمدیریتمالیاست-محل تحصیل پردیس دانشگاه

همچنین حسین توکلی – مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر از انتخاب رشته بیش از ۳۵ هزار و ۹۰۰ داوطلب یعنی ۸۰ درصد مجاز شدگان خبر داد.

مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری ۹۲

دکتر توکلی یادآور شد: مهلت انتخاب رشته و تکمیل فرم لازم تا ساعت ۲۴ فردا چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه ادامه دارد و آن دسته از داوطلبانی که فرایند انتخاب رشته را به اتمام رسانده اند تا مهلت تعیین شده امکان ویرایش اطلاعاتشان را دارند.

سایت آزمون دکتری: www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون