رییس دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه توسعه دیپلماسی علمی و فرهنگی از اولویت های کاری دانشگاه بین المللی مازندران است تصریح کرد: دوره های مشترک تحصیلی دکتری میان این دانشگاه و دانشگاه گوانگجو چین برگزار می شود.
اصغری آقمشهدی که در پاسخ به سفر پارسال هیاتی از دانشگاه گوانگچو به این دانشگاه سفر کرد همچنین از راه اندازی رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه گوانگجو و زبان چینی در دانشگاه مازندران خبرداد.
او با بیان اینکه در این دوره ها دانشجویان با حضور دو استاد راهنما یکی از دانشگاه مازندران و دیگری از دانشگاه گوانگجو به ادامه تحصیل می پردازندافزود: درتلاشیم ۱۰ رشته دانشگاهی میان این دو دانشگاه راه اندازی شود.
گفتنی است گروهی از دانشجویان دانشگاه مازندران به منظور گسترش فعالیتهای آموزشی و فرهنگی این هفته به قبرس سفر می کنند.
همچنین در راستای تفاهم نامه اخیر همکاری با دانشگاه آستراخان روسیه قرار است برای نخستین بار گروهی از دانشجویان زبان روسی دانشگاه مازندران مهر امسال به روسیه سفر کنند و دانشجویان زبان فارسی روسیه نیز برای گذران واحدهایی به مازندران بیایند.