به استحضار کلیه محققین، دانشجویان و متخصصین گرامی می رساند: پژوهشگاه شاخص پژوه درراستای عمل به رسالت فنی و حرفه ای خود از پژوهش ها و تحقیقات به شرح موضوعات زیر حمایت مالی و فنی می نماید.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد و سراسری

  • صنعت ساختمان
  • آینده پژوهی
  • مخاطرات آب و هوایی
  • کارآفرینی
  • آمایش سرزمین
  • بیمه، اقتصاد، مدیریت ریسک
  • مدیریت ریسک و مهندسی زلزله
  • مدیریت بحران های زیست محیطی
  • شهرهای خلاق

از علاقه مندان درخواست می گردد پیشنهادات و سوابق علمی و پژوهشی خود را به آدرس پست الکترونیکی info@bpshakhespajouh.ac.ir ارسال فرمایند.