سوال در مورد تفاوت حقوق و دستمزد بین رشته های علوم پزشکی و دانشجویان دکتری وزارت علوم ، یکی از پرتکرارترین سوالاتی است مطرح می شود:

چرا دانشجویان پزشکی باید از وزارت بهداشت حقوق دریافت کنند اما دانشجویان دکتری وزارت علوم فقط پژوهانه دارند آن هم در قالب حقوق؟ ما هم به اندازه دانشجوهای پزشکی زحمت می کشیم و درس می خوانیم. چرا نباید مثل دانشجویان وزارت بهداشت حقوق دریافت کنیم؟

تفاوت پرداخت تسهیلات و حقوق به دانشجویان دکتری در رشته های پزشکی و غیرپزشکی به نوع اشتغال آنان برمی گردد.

اصولا دانشجویان دوره های تخصصی پزشکی به دلیل گذراندن زمان خدمت مشخص در بیمارستان به عنوان رزیدنت (دستیار) طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت از محل درآمد بیمارستان محل اشتغال، دستمزد مشخصی را دریافت می کنند.

این دانشجویان بطور همزمان دوره آموزشی عملی و اشتغال نیمه وقت را تجربه می کنند اما دانشجویان دکتری دوره تخصصی غیر پزشکی صرفا به تحصیل اشتغال دارند.

بنابراین طبق مقررات از دو نوع تسهیلات حمایتی برخوردار می شوند. یکی تسهیلات بلاعوض پژوهانه که پس از معرفی دانشگاه به وزارت علوم و انجام بررسی های لازم به میزان ۵ میلیون تومان به ازاء هر دانشجوی دوره دکتری تخصصی که بورسیه یا متعهد دستاه یا ارگان خاصی نباشند پرداخت می شود.

این تسهیلات به منظور حمایت از فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان اختصاص پیدا کرده که طی سه مرحله متناسب با پیشرفت فعلایت های پژوهشی دانشجو پرداخت می شود.

تسهیلات وام ویژه به دانشجویان دوره دکتری تخصصی به دانشجویانی پرداخت می شود که از پژوهانه استفاده نکرده اند و بورس دستگاه و یا ارگان خاصی نیستند. این وام بدون سود است و بازگشت آن پس از فراغت از تحصیل دانشجویان در اقساط بلندمدت است.

مبلغ وام برای هر دانشجو ماهانه پانصد هزار تومان است و در صورتی که رساله دانشجو کاربردی و نیازمحور باشد، پس از تایید دانشگاه ماهانه ۶۰۰ هزارتومان در قالب وام صندوق رفاه دانشجویان می تواند دریافت کند.

حقوق دانشجویان دکتری

چرا دانشجویان علوم پزشکی حقوق می گیرند، دانشجویان دکتری تخصصی علوم نه؟! حقوق ماهانه دانشجویان دکتری حقوق دانشجوی دکتری حقوق دانشجویان دکتری تخصص علوم پزشکی وزارت بهداشت و وزارت علوم :

  • حقوق دانشجویان دکتری علوم پزشکی
  • حقوق دانشجوی دکتری
  • حقوق دانشجویان دکتری تخصصی
  • حقوق دانشجویان دکتری وزارت علوم