سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net )  : برخی از عناوین پیشنهادی در خصوص حمایت از طرح ها ، پایان نامه ها و رساله های پژوهشگران و دانشجویان توسط پژوهشگاه شاخص پژوه اصغهان به اختصار معرفی می شود:

 

دکتری پژوهشگاه شاخص پژوه

 • دیده بانی فناوری و نقش آن در مدیریت بهینه بحران های طبیعی

 • مدیریت هوشمند بحران در زلزله

 • مدیریت ریسک و طراحی خلاقانه شهری

 • توسعه فرهنگ اجتماعی و تاثیر آن در کاهش اثرات بحران سیل

 • مدیریت بحران آب و نقش آن در توسعه پایدار

 • مدیریت بحران و مدیریت فرصت های خطرناک

 • توسعه فرهنگی و مدیریت بحران آب

 • مدیریت بحران های زیست محیطی

 • مدیریت بحران زلزله در سازه های بلند

 • سناریو نویسی های چند متغیره در مدیریت بحران های طبیعی
 • نرم افزارها و فناوریهای پیشرفته در مدیریت بحران
 • طراحی ربات های امدادگر

 

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

حمایت مالی از طرح پایان نامه رساله پژوهشگران دانشجویان

حمایت مالی از طرح ها ، پایان نامه ها و رساله های پژوهشگران و دانشجویانحمایت از پژوهشگران و طرح های پژوهشی صنعتی دانشجویی حمایت مالی از پایان نامه های دانشجویی | حمایت از رساله دکتری حمایت مالی از پایان نامه های کارشناسی ارشد توسط پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان .حمایت از طرح های پژوهشی :
 • حمایت از طرح های پژوهشی
 • حمایت از طرح های دانشجویی
 • حمایت از طرح های صنعتی
 • حمایت از طرح های تحقیقاتی
 • حمایت از طرح های کارآفرینی
 • حمایت از طرح های تولیدی
 • حمایت از طرح های پژوهشی دانشجویی
 • حمایت مالی از طرح های پژوهشی

حمایت مالی از پایان نامه :

 • حمایت مالی از پایان نامه های دانشجویی
 • حمایت مالی از پایان نامه های کارشناسی ارشد
 • حمایت مالی از پایان نامه های ارشد
 • حمایت مالی از پایان نامه دکتری
 • حمایت مالی از پایان نامه
 • حمایت مالی پایان نامه های ارشد
 • حمایت مالی پایان نامه
 • حمایت از رساله دکتری
 • حمایت مالی از رساله دکتری

حمایت از پژوهشگران :

 • حمایت پژوهشگران
 • حمایت از پژوهشگران
 • حمایت مالی از پژوهشگران