سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net )   آزمون دکتری ۹۳ : رئیس واحد علوم و تحقیقات با ابراز ناخرسندی از کمبود هیأت علمی جوان و متخصص در این واحدها بر لزوم جذب نخبگان دکتری تاکید کرد.

علی عباسپور تهرانی، گفت: با توجه به ظرفیت ها و قابلیت هایی که در زمینه های مختلف در واحد علوم و تحقیقات وجود دارد باید به سمتی حرکت کرد تا به درآمدهایی غیر از درآمد حاصل از شهریه دانشجویان اتکا شود.

وی افزود: همه گروه های آموزشی موظف هستند با دستگاه ها و سازمان هایی که تمایل به همکاری با دانشگاه دارند، ارتباط برقرار و با آنها در زمینه های تخصصی در جهت درآمد زایی و عملیاتی کردن تحقیقات پژوهشی تفاهم نامه و قرارداد امضا کنند.

عباسپور ابراز امیدواری کرد: امید است به سمتی برویم که مقدار قابل توجهی از درآمد دانشگاه که هم اکنون قریب به ۹۹ درصد آن از طریق شهریه دانشجویان تامین می شود، از طریق شرکت های دانش بنیان و ارتباط دانشگاه با مراکز صنعتی، کشاورزی و اجتماعی حاصل شود.

عباسپور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تغییر و تحولات اجتماعی و فرهنگی و نیاز جامعه به رشته ها و تخصص های جدید، تاکید کرد: گروه های آموزشی باید با بررسی رشته های جدیدی که قابلیت راه اندازی در واحد علوم و تحقیقات را دارند و جامعه نیز به تخصص آن ها نیازمند است، پیشنهاد کنند تا پس از اخذ مجوز قانونی در سطح واحد های علوم و تحقیقات راه اندازی شوند.

وی به شکل گیری تفکر واحد علوم و تحقیقات به عنوان واحدی با کیفیت در سطح تحصیلات تکمیلی کشور اشاره کرد و گفت: هدف از راه اندازی واحد علوم و تحقیقات برقراری حرکتی برنامه ریزی شده، متمرکز، متفکر و تمأنینه در زمینه پاسخگویی به نیاز جامعه، به تحصیلات تکمیلی بود و سپس این تفکر تعمیم یافت تا در هر استانی یک واحد علوم و تحقیقات راه اندازی شود و در نتیجه به این مجموعه عظیم و علمی واحدها و پردیس های علوم و تحقیقات در کشور رسیده شد و این مجموعه به عنوان زنجیره واحدهای کیفی دانشگاهی در کشور مطرح شد.

عباسپور از کمبود عضو هیأت علمی جوان و متخصص در برخی گروه های تخصصی اظهار ناخرسندی کرد و جذب و استخدام دانش آموختگان نخبه مقاطع دکتری دانشگاه های معتبر به عنوان عضو هیأت علمی را یکی از برنامه های واحدها و پردیس های علوم و تحقیقات دانست و ادامه داد: تعداد زیادی از نیروهای متخصص با سطح علمی بسیار بالا نیز در خارج از دانشگاه آزاد و در سطح صنعت و وزارتخانه های مختلف مشغول فعالیت های اجرایی هستند، اما از فعالیت های علمی فاصله دارند که باید با طراحی مکانیزمی از توان این نیروها هم استفاده کرد.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

جذب هیات علمی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

جذب هیات علمی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد جذب و استخدام نخبگان دکتری دانشگاه های معتبر به عنوان عضو هیات علمی واحدها و پردیس های علوم و تحقیقات -لزوم جذب نخبگان دکتری هیات علمی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد .