رئیس دانشگاه امیر کبیر گفت: در هر دوره اعضای جدیدی در هیات علمی جذب می کنیم که در این دوره حدود ۳۰ نفر جذب هیات علمی دانشگاه امیر کبیر می شوند.

احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص جذب اعضای جدید در هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر گفت: کمبود محسوسی از نظر هیئت علمی نداریم، اما در فراخوانی که اخیرا وزارت علوم اعلام کرد حدود ۱۲۰۰ نفر داوطلب هیئت علمی در دانشگاه امیر کبیر بودند و این تعداد ثبت نام نشان می دهد باید فکری به حال فارغ التحصیلان کشور صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه ۵۲۰ عضو هیئت علمی در دانشگاه امیر کبیر داریم اظهار داشت: بصورت مستمر برای هیئت علمی دانشگاه امیر کبیر استخدام داریم که از میان این ۱۲۰۰ نفر بعد از انجام گزینش های علمی و احراز صلاحیت های فردی و عمومی حدود ۳۰ نفر را در هر دوره جذب می کنیم البته مراحل تائید صلاحیت ها طولانی است، اما در ابتدا تلاش کردیم افرادی که وضعیت خوبی از نظر علمی و فردی دارند در چارچوب قانون بصورت حق التدریس یا قراردادی مشغول به کار شوند.