اختصاص جایزه ای به نام دکتر صادق آیینه وند در جلسه هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی مطرح شد.

جایزه دکتر صادق آیینه وند

سومین نشست از دوره سوم هیأت امنای پژوهشگاه روز دوشنبه ۹ شهریور در دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر نهاوندیان، دکتر رستمی و حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصباحی مقدم ضمن گرامیداشت زنده یاد دکتر صادق آئینه وند، رئیس فقید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بر ضرورت زنده نگهداشتن نام ایشان از طریق اختصاص جایزه ای به نام ایشان و یا برگزاری کنگره یا دیگر روش های مناسب تأکید کردند. در ادامه جلسه اعضای محترم هیأت امنا ضمن بحث و بررسی موارد پیشنهادی، آنها را به تصویب رساندند.

این مصوبه پس از امضای سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قابل اجرا خواهد بود.