زمان ثبت نام متقاضیان راتبه تحصیلی ( بورس ) دانشگاه ها، موسسات و مراکز آموزش عالی از امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۴ آغاز می شود.

زمان ثبت نام متقاضیان راتبه تحصیلی ( بورس ) دانشگاه ها، موسسات و مراکز آموزش عالی از امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۴ شروع و تا تاریخ ۱۸ خرداد ۹۴ ادامه خواهد داشت .

در ضمن زمان تعیین اولویت ساعت ۱۴ امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۴ مشخص شده است.

براساس این گزارش، متقاضیان در صورت بروز هرگونه مشکل در ثبت نام، می توانند با واحد پاسخگویی مرکز جذب اعضای هیات علمی با شماره‌های ۸۸۵۷۵۶۴۷،۸۸۵۷۵۶۴۸،۸۸۵۷۵۶۴۹ ،۸۸۵۷۵۶۵۰، ۸۸۵۷۵۶۵۱ تماس حاصل کنند.

بورس تحصیلی دانشگاه ها

ثبت نام بورس تحصیلی دانشگاه ها موسسات و مراکز آموزش عالی بورس دکتری بورس کارشناسی ارشد | بورسیه تحصیلی دکتری بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد بورس تحصیلی راتبه تحصیلی