ثبت نام آزمون سراسری سال ۹۴ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org آغاز شد و تا ۲۸ بهمن‌ نیز ادامه دارد.
ثبت نام آزمون سراسری سال ۹۴ به منظور پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه، نوبت دوم(شبانه)، نیمه حضوری، مجازی، پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، کد رشته محل‌های با آزمون دانشگاه آزاد، پیام‌نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه فرهنگیان از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org آغاز شد و تا 28 بهمن‌ نیز ادامه دارد.

ثبت نام کنکور سراسری ۹۴ www.sanjesh.org آزمون دانشگاه آزاد 94

ثبت نام کنکور سراسری ۹۴ در www.sanjesh.org آغاز شد + آزمون دانشگاه آزاد 94 روزانه نوبت دوم(شبانه) نیمه حضوری مجازی پردیس‌های خودگردان پیام‌نور موسسات غیرانتفاعی و فرهنگیان ثبت نام کنکور 94 آزمون سراسری 94 :

  • ثبت نام کنکور سراسری ۹۴
  • ثبت نام دانشگاه آزاد