پی اچ دی آزمون ( PhdAzmoon.Net ) کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد  : رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مهلت ثبت نام مرحله دوم تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد ۹۱ بهمن ماه  و نیز زمان ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۲ را اعلام کرد.

ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۲ – ارشد آزاد ۹۲

رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد از آغاز ثبت‌ نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۲ دانشگاه آزاد از اواخر دی ماه خبر داد.

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

حذف کنکور کارشناسی ارشد آزاد

ناصر اقبالی با اشاره به آغاز ثبت ‌نام کارشناسی ارشد ۹۲ دانشگاه آزاد در اواخر دی ماه، گفت: حذف کنکور شامل حال رشته‌های دوره کارشناسی ارشد نمی‌شود.

مهلت تکمیل ظرفیت ارشد آزاد ۹۱

ناصر اقبالی در خصوص انتخاب رشته تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ۹۱ دانشگاه آزاد برای بهمن ماه، اظهار کرد: داوطلبان برای انجام انتخاب رشته تا روز شنبه ۲ دی ماه مهلت دارند.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه سایت آزمون دکتری

 • کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد ۹۴
 • آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۴
 • کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۴
 • اخرین مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد
 • زمان برگزاری ازمون ارشد ازاد
 • آخرین مهلت ثبت نام ارشد دانشگاه آزاد
 • زمان آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۴
 • ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ۹۲
 • زمان ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۴
 • زمان کنکور ارشد دانشگاه ازاد
 • زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد۹۲
 • ارشددانشگاه ازاد
 • زمان برگزاری کنکور ارشد دانشگاه آزاد
 • زمان آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد
 • اخرین مهلت ثبت نام ارشد دانشگاه ازاد
 • دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد۹۴
 • مهلت ثبت نام ارشدازاد
 • ارشددانشگاه آزاد
 • دانلود دفترچه کارشناسی ارشد ازاد۹۲
 • زمان آزمون کارشناسی ارشد آزاد
 • زمان امتحان کارشناسی ارشد آزاد
 • ثبت نام کاردانی دانشگاه آزاد ۹۲
 • دفترچه دانشگاه ازاد ارشد
 • مهلت ثبت نام کنکور ارشد دانشگاه ازاد
 • دفترچه انتخاب رشته دانشگاه ازاد ۹۲
 • تاریخ کنکور ارشد دانشگاه ازاد
 • مهلت ثبت نام ارشددانشگاه آزاد
 • زمان کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد
 • دریافت دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد۹۲
 • تاریخ ارشد ازاد
 • دفترچه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • تاریخ آزمون کارشناسی ارشددانشگاه آزاد
 • آخرین مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد۹۲
 • مهلت ثبت نام کارشناسی ارشددانشگاه ازاد
 • زمان کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • تاریخ امتحان کارشناسی ارشد ۹۲ دانشگاه آزاد
 • دفترچه دانشگاه آزاد ارشد ۹۳
 • زمان توزیع دفترچه کارشناسی ارشد ۹۳
 • زمان برگزاری ارشد ازاد
 • تاریخ برگزاری ازمون ارشد ازاد
 • زمان امتحان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد۹۲
 • آخرین مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد آزاد ۹۲
 • تاریخ آزمون کارشناسی ارشد آزاد
 • تاریخ امتحان کارشناسی ارشد آزاد
 • مهلت ثبتنام ارشد ازاد
 • زمان آزمون کارشناسی ارشدآزاد
 • آخرین مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد آزاد
 • تاریخ آزمون دانشگاه آزاد ارشد
 • زمان ازمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • زمان دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد ۹۲