سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) فراخوان جذب هیات علمی : محمدرضا مردانی درباره آخرین وضعیت پرونده متقاضیان هفتمین فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاههای کشور و آن دسته از افرادی که در فرایند تکمیل ظرفیت شرکت کرده بودند، اظهار داشت: پس از پایان مهلت تکمیل ظرفیت، دانشگاهها تا ۲۰ روز آینده باید شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیانی را که ثبت نام کرده اند بررسی و به آن گروه از افرادی که فاقد شرایط ثبت نام از نظر سن، گرایش تحصیلی و بر اساس نیازهای دانشگاهها هستند، اعلام کنند.
وی ادامه داد: واجدین شرایط نیز به مرحله مصاحبه دعوت می شوند که این فرایند دو ماه به طول می انجامد و بعد از این مدت، دانشگاهها باید پرونده ها را به مرکز جذب وزارت علوم، ارسال کنند.
رئیس مرکز جذب وزارت علوم، درباره عمده جذبهایی که به تازگی صورت گرفته است، گفت: در نیمه نخست امسال اکثر پرونده هایی که مورد تایید قرار گرفتند مربوط به فراخوان بهمن مال سال ۹۱ بودند و تعداد قابل توجهی از متقاضیان در مهرماه جذب شدند.

شرط سنی برای شرکت در فراخوان جذب هیات علمی

مردانی درباره حداقل و حداکثر سن متقاضیان برای شرکت در فراخوان جذب وزارت علوم، خاطرنشان کرد: حداقل سن داوطلبان محدودیتی ندارد.
وی ادامه داد: برای جذب در مقطع دکتری حداکثر ۴۵ سال سن با خدمت سربازی، برای جذب مربی حداکثر ۳۵ سال سن با خدمت سربازی، برای دانشجویان دکتری(بورس) با احتساب دوره تحصیل بین ۳۵ تا ۴۵ سال سن اعلام شده است.

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

 • شرط سنی استخدام هیات علمی
 • شرایط هیات علمی شدن
 • حداکثر سن برای استخدام هیات علمی
 • شرایط سنی جذب هیات علمی
 • سن استخدام هیات علمی
 • شرایط سنی هیات علمی
 • شرایط سنی استخدام هیات علمی
 • شرایط سنی برای هیئت علمی شدن
 • شرط سنی هیات علمی
 • فراخوان جذب هیات علمی اردیبهشت ۹۳
 • فراخوان جذب هیات علمی ۹۳
 • شرط سنی برای هیات علمی
 • حداکثر سن استخدام هیات علمی
 • شرط سنی جذب هیات علمی
 • شرایط سنی استخدام
 • حداکثر سن برای جذب هیات علمی
 • حداکثر سن هیات علمی
 • حداکثر سن برای هیات علمی شدن
 • شرایط سنی جذب هیات علمی دانشگاه آزاد
 • شرایط سنی هیئت علمی شدن در دانشگاه
 • شرایط جذب هیات علمی ۹۳
 • شرایط سنی هیات علمی شدن
 • شرط سنی برای استخدام هیئت علمی
 • شرایط سنی هیئت علمی
 • سن جذب هیات علمی
 • شرایط عضو هیئت علمی شدن
 • شرایط سنی هیئت علمی شدن
 • شرط سن هیئت علمی
 • شرایط سنی جذب هیات علمی وزارت علوم
 • گزینش هیات علمی
 • شرایط سنی هیات علمی دانشگاه آزاد
 • شرط سنی استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد
 • شرایط هیئت علمی شدن
 • حداکثر سن جذب هیات علمی
 • شرط سنی هیئت علمی
 • شرایط سنی برای هیات علمی دانشگاه چند سال است
 • شرایط سنی برای استاد دانشگاه شدن
 • شرایط سنی استخدام هیئت علمی
 • استخدام هیئت علمی ۹۳
 • شرایط سنی جذب هیئت علمی
 • سن هیئت علمی
 • شرایط بورس هیات علمی ۹۳
 • شرایط سنی هیت علمی شدن
 • شرط سنی هیئت علمی دانشگاه آزاد
 • شرط هیئت علمی شدن
 • فراخوان جذب هیئت علمی سال وزارت علوم۹۳
 • شرایط سنی عضویت در هیئت علمی
 • شرایط سنی استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد
 • شرط سنی هیات علمی شدن
 • شرایط سنی استاد دانشگاه