سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) فراخوان جذب هیات علمی : محمدرضا مردانی درباره آخرین وضعیت پرونده متقاضیان هفتمین فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاههای کشور و آن دسته از افرادی که در فرایند تکمیل ظرفیت شرکت کرده بودند، اظهار داشت: پس از پایان مهلت تکمیل ظرفیت، دانشگاهها تا ۲۰ روز آینده باید شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیانی را که ثبت نام کرده اند بررسی و به آن گروه از افرادی که فاقد شرایط ثبت نام از نظر سن، گرایش تحصیلی و بر اساس نیازهای دانشگاهها هستند، اعلام کنند.
وی ادامه داد: واجدین شرایط نیز به مرحله مصاحبه دعوت می شوند که این فرایند دو ماه به طول می انجامد و بعد از این مدت، دانشگاهها باید پرونده ها را به مرکز جذب وزارت علوم، ارسال کنند.
رئیس مرکز جذب وزارت علوم، درباره عمده جذبهایی که به تازگی صورت گرفته است، گفت: در نیمه نخست امسال اکثر پرونده هایی که مورد تایید قرار گرفتند مربوط به فراخوان بهمن مال سال ۹۱ بودند و تعداد قابل توجهی از متقاضیان در مهرماه جذب شدند.

شرط سنی برای شرکت در فراخوان جذب هیات علمی

مردانی درباره حداقل و حداکثر سن متقاضیان برای شرکت در فراخوان جذب وزارت علوم، خاطرنشان کرد: حداقل سن داوطلبان محدودیتی ندارد.
وی ادامه داد: برای جذب در مقطع دکتری حداکثر ۴۵ سال سن با خدمت سربازی، برای جذب مربی حداکثر ۳۵ سال سن با خدمت سربازی، برای دانشجویان دکتری(بورس) با احتساب دوره تحصیل بین ۳۵ تا ۴۵ سال سن اعلام شده است.

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

 • شرط سنی استخدام هیات علمی
 • شرایط هیات علمی شدن
 • حداکثر سن برای استخدام هیات علمی
 • شرایط سنی جذب هیات علمی
 • سن استخدام هیات علمی
 • شرایط سنی هیات علمی
 • شرایط سنی استخدام هیات علمی
 • شرایط سنی برای هیئت علمی شدن
 • شرط سنی هیات علمی
 • فراخوان جذب هیات علمی ۹۳
 • فراخوان جذب هیات علمی اردیبهشت ۹۳
 • شرط سنی جذب هیات علمی
 • حداکثر سن هیات علمی
 • شرط سنی برای هیات علمی
 • حداکثر سن استخدام هیات علمی
 • شرایط سنی استخدام
 • شرایط سنی هیئت علمی شدن در دانشگاه
 • حداکثر سن برای جذب هیات علمی
 • حداکثر سن برای هیات علمی شدن
 • شرایط سنی جذب هیات علمی دانشگاه آزاد
 • شرایط جذب هیات علمی ۹۳
 • شرایط سنی هیات علمی شدن
 • شرط سنی برای استخدام هیئت علمی
 • شرایط سنی هیئت علمی شدن
 • شرایط سنی هیئت علمی
 • شرایط عضو هیئت علمی شدن
 • سن جذب هیات علمی
 • شرط سن هیئت علمی
 • گزینش هیات علمی
 • شرط سنی استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد
 • شرایط سنی جذب هیات علمی وزارت علوم
 • شرط سنی هیئت علمی
 • حداکثر سن جذب هیات علمی
 • شرایط هیئت علمی شدن
 • شرایط سنی هیات علمی دانشگاه آزاد
 • شرایط سنی برای استاد دانشگاه شدن
 • شرط هیئت علمی شدن
 • شرایط سنی برای هیات علمی دانشگاه چند سال است
 • شرایط سنی استخدام هیئت علمی
 • فراخوان جذب هیئت علمی سال وزارت علوم۹۳
 • شرط سنی هیئت علمی دانشگاه آزاد
 • شرایط سنی هیت علمی شدن
 • شرایط سنی عضویت در هیئت علمی
 • استخدام هیئت علمی ۹۳
 • سن هیئت علمی
 • شرایط سنی جذب هیئت علمی
 • شرایط بورس هیات علمی ۹۳
 • شرایط سنی استاد دانشگاه
 • شرایط سنی استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد
 • شرط سنی هیات علمی شدن