داوطلبان اگر از طریق کافی‌نت ثبت‌نام می کنند، تمامی مراحل ورود اطلاعات ثبت‌نامی را شخصاً انجام دهند و یا بر انجام امور مربوط، در کافی‌نت نظارت مستقیم داشته باشند. با توجه به ورود اطلاعات ثبت‌نامی توسط متصدیان کافی‌نت‌ها، متأسفانه اطلاعات معمولاً با اشتباهاتی در تقاضانامه درج می شود، که مسئولیت هرگونه خطا در این مورد متوجه شخص داوطلب است و سازمان سنجش آموزش کشور به هیچ وجه امکان اصلاح اشتباهات مذکور را نداشته و هیچگونه عذری پذیرفته نخواهد شد.

توصیه‌ می‌شود داوطلبان پس از تکمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده ۶ رقمی و کدپیگیری ۱۶ رقمی یک نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و نزد خود نگهداری کنند.

ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی ۹۴

توصیه‌های‌ مهم‌ برای ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی ۹۴ – ۹۵ | ثبت نام کارشناسی علمی کاربردی ۹۴ – ۹۵ | ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی ۹۴ – ۹۵