مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی از پذیرشدر دوره های دکتری مجازی در ایران خبر داد. وی افزود: پذیرش دانشجوی دکتری مجازی در دستور کار وزارت علوم قرار دارد و اقدامات اولیه در این زمینه صورت گرفته است.

ابوالفضل حسنی مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس با بیان اینکه راهکارهای لازم برای پذیرش دانشجوی دکترای مجازی در دستور کار وزارت علوم قرار دارد، گفت: نحوه ورود، تعداد واحدهای آموزشی و دروس در کمیته مربوط به یادگیری الکترونیکی در حال بررسی است.

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

به گفته وی این کمیته در حال تحقیق در کشورهایی است که این نوع پذیرش دانشجو را داشته‌اند.
مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی خاطرنشان کرد: پس از پایان بررسی کمیته یادگیری الکترونیکی با دعوت از معاونان آموزشی دانشگاه‌ها، نتایج حاصله مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد.

پذیرش دانشجوی دکتری مجازی

وی گفت: پروسه آزمون پذیرش دانشجوی مجازی شامل ثبت نام ، برگزاری و هزینه دوره های دکترا تا پایان سال ۱۳۹۱ ارایه می‌شود.

 • دکتری مجازی
 • دکترای مجازی
 • دکتری مجازی
 • دکترا مجازی
 • دکتری مجازی دانشگاه تهران
 • ثبت نام دکتری مجازی
 • پذیرش دکتری مجازی
 • دوره دکتری مجازی
 • ثبت نام دکترای مجازی
 • دانشگاه مجازی دکتری
 • دکترای مجازی
 • پذیرش دانشجوی دکتری مجازی
 • ثبت نام دکتری مجازی
 • پذیرش دکترای مجازی
 • دکتری دانشگاه مجازی
 • دکترای مجازی دانشگاه تهران
 • دانشگاه مجازی دکترا
 • دوره دکترای مجازی
 • دوره های دکتری مجازی
 • دوره دکتری مجازی
 • دکترای مجازی در ایران
 • دکتری مجازی امیرکبیر
 • دکتری مجازی در ایران
 • ثبت نام دوره دکتری مجازی
 • ارزش مدرک پردیس خودگردان
 • پذیرش دوره دکتری
 • پذیرش دکترا مجازی
 • دکترای مجازی ۹۲
 • دانشگاه مجازی مقطع دکتری
 • دانشگاه مجازی دوره دکتری
 • دوره های مجازی دکتری
 • دکتری مجازی ۹۲
 • پذیرش دانشجو در مقطع دکتری
 • پذیرش دانشجوی دکترا مجازی
 • آزمون دکتری مجازی
 • دکتری مجازی مدیریت
 • دوره مجازی دکتری
 • دکترا مجازی
 • دانشگاه مجازی در مقطع دکترا
 • پذیرش دوره دکتری مجازی
 • مجازی دکتری
 • دانشگاه مجازی مقطع دکتری
 • دوره دکتری مجازی در ایران
 • دکتری نفت دانشگاه آزاد
 • دکتری مجازی دانشگاه امیرکبیر
 • دوره های دکترای مجازی
 • دکترا دانشگاه مجازی
 • پذیرش دانشجوی دکتری مجازی
 • دکتری در دانشگاه مجازی
 • پذیرش دانشجوی مجازی در مقطع دکتری