سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) کارشناسی ارشد پیام نور : مشاور عالی سازمان سنجش از آغاز ثبت‌ نام در سیزدهمین دوره آزمون پذیرش فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از روز یکشنبه ۱۴ مهر ماه خبر داد.
حسین توکلی با اشاره به آغاز ثبت‌ نام آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در سال ۱۳۹۲ از ۱۴ مهر ماه از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org، گفت: ثبت‌ نام این دوره از آزمون تا روز ۲۰ مهر ماه ادامه خواهد داشت.

زمان آزمون پذیرش فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

وی در خصوص زمان برگزاری سیزدهمین دوره آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ، اظهارکرد: آزمون داوطلبان در کلیه رشته‌های امتحانی در روز جمعه ۲۹ آذر ماه برگزار خواهد شد.

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

در خصوص فراگیر پیام نور بیشتر بدانید:

پی اچ دی آزمون : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه  پی اچ دی آزمون

 • ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور ۹۳
 • ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۳
 • ثبت نام فراگیر ارشد ۹۳
 • ثبت نام فراگیر پیام نور۹۳
 • ثبت نام ارشد فراگیر
 • ثبت نام ارشد فراگیر ۹۳
 • فراگیر پیام نور کارشناسی ارشد ۹۳
 • ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر
 • ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور۹۳
 • ثبت نام فراگیر کارشناسی ارشد ۹۳
 • ثبت نام فراگیر ارشد
 • ثبت نام فراگیر پیام نور کارشناسی ارشد ۹۳
 • ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر ۹۳
 • ثبت نام فراگیر کارشناسی ارشد
 • ثبت نام کارشناسی ارشد پیام نور۹۳
 • دانلود دفترچه ارشد فراگیر ۹۳
 • زمان ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور۹۳
 • ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور۹۳
 • کارشناسی ارشد فراگیر ۹۳
 • ارشد فراگیر۹۳
 • ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر۹۳
 • ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
 • دفترچه ارشد فراگیر ۹۳
 • ثبت نام فراگیرارشد۹۳
 • زمان ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۴
 • ثبت نام فراگیر پیام نور کارشناسی ارشد۹۳
 • ثبت نام دانشگاه پیام نور ارشد ۹۳
 • ثبت نام فراگیر پیام نور ارشد ۹۳
 • زمان ثبت نام ارشد پیام نور فراگیر۹۳
 • کارشناسی ارشد فراگیر ۹۴
 • ثبت نام کنکور ارشد فراگیر پیام نور۹۳
 • ثبت نام فراگیر ارشد پیام نور ۹۳
 • ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۳
 • ثبت نام فراگیر پیام نور ۹۳
 • تاریخ ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۳
 • دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ۹۳
 • منابع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی فراگیر پیام نور
 • دفترچه کارشناسی ارشد فراگیر ۹۴
 • ثبت نام کارشناسی ارشد پیام نور فراگیر ۹۳
 • ثبت نام ارشد پیام نور فراگیر۹۳
 • دانلود دفترچه کارشناسی ارشد پیام نور۹۳
 • ثبت نام ارشدفراگیر
 • ثبت نام کنکور ارشد پیام نور ۹۳
 • آزمون ارشد پیام نور ۹۳
 • منابع ارشد فراگیر۹۳
 • کارشناسی ارشد فراگیر۹۳
 • ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر ۹۳-۹۴
 • ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر ۹۳
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی فراگیر پیام نور
 • ثبت نام فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور