سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی از راه اندازی دوره های تک پودمان خبرداد و گفت: تمرکز دانشگاه درسال جاری بر روی راه اندازی دوره های تک پودمان است.

دکتر محمد اخباری افزود: دوره های آموزشی تک پودمان نوعی آموزش‌ مهارتی و تخصصی مورد نیاز یک شغل خاص در سطح آموزش عالی است.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: این دوره برای دانش آموختگان در هر مقطعی که حوزه شغلی آنها با بخش صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی، فرهنگ و هنر نظام علمی کاربردی در ارتباط باشد، قابل اجرا است.

وی افزود: دوره های تک پودمان مانند دروس مقطع دار دانشگاهی پس از تایید در گروه های تخصصی به تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی می رسد و برای آن منابع درسی آموزشی تعیین می شود.

اخباری افزود: این تک پودمان ها به مدت ۳ یا ۶ ماه برگزار می شود و بیشترین درخواست برای راه اندازی تک پودمان ها از بخش خدمات بوده است.

وی هدف از راه اندازی این دوره را تبدیل مدرک گرایی به مهارت گرایی عنوان کرد و گفت: به تمام افرادی که این دوره ها را طی کنند گواهی معتبر ارایه می شود.

دوره تک پودمان دانشگاه جامع علمی کاربردی

دوره تک پودمان دانشگاه جامع علمی کاربردی | رشته ها دانشگاه علمی کاربردی | مدت و طول دوره تک پودمان دانشگاه جامع علمی کاربردی | اعنبار مدرک دوره تک پودمان علمی کاربردی