پی اچ دی آزمون ( Phd Azmoon.Net ) تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۴ دانشگاه آزاد : تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بهمن ماه ( نیمسال دوم سال 93 – 94 ) در هفته آینده اعلام میشود.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد و سراسری

خبر جدید :

دکتر فاضل گفت: سعی می‌کنیم تکمیل ظرفیت نیمسال دوم کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و نیز تکمیل دکتری دانشگاه آزاد نیمسال دوم را هفته آینده اعلام کنیم.

مجتبی علوی فاضل معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد افزود: در حال بررسی‌های کارشناسی هستیم و سعی می‌کنیم تکمیل ظرفیت نیمسال دوم ارشد دانشگاه آزاد را هفته آینده اعلام کنیم.

وی افزود: البته اعلام تکمیل ظرفیت بستگی به ظرفیت‌های موجود دارد که باید بررسی شود و پس از بررسی‌ها می‌توانیم تکمیل ظرفیت را اعلام کنیم.

 

پی اچ دی آزمون : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه  پی اچ دی آزمون

تکمیل ظرفیت نیمسال دوم ارشد آزاد

اعلام زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بهمن ماه ( نیمسال دوم سال ۹۳ – ۹۴ ) | تکمیل ظرفیت نیمسال دوم کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۳ | نتایج تکمیل ظرفیت ارشد آزاد ۹۳

    تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بهمن ماه 93