سایت آزمون دکتری (PhdAzmoon.Net) نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد ۹۲ -۹۱ بقیه رشته ها : نتایج نهایی تکمیل ظرفیت آزمون دکتری دانشگاه آزاد امروز اعلام می‌شود.رشته های تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 92 -91 دکتری فلسفه تعلیم و تربیت, دکتری روانشناسی عمومی, دکتری روانشناسی سلامت, دکتری تاریخ, دکتری برنامه ریزس درسی, دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام, دکتری مدیریت آموزشی, دکتری مذیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی, دکتری مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی, دکتری فیزیولوژِی ورزش, دکتری جغرافیای انسانی, دکتری جغرافیای طبیعی, دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی, دکتری ژئوفیزیک, دکتری شیمی کاربردی, دکتری شیمی فیزیک, دکتری زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی دریا, دکتری جانوران دریا, دکتری فیزیک دریا, دکتری برق الکترونیک, دکتری برق قدرت, دکتری برق کنترل و سیستم, دکتری عمران آب, دکتری حشره شناسی کشاورزی, دکتری اصلاح نژاد دام, دکتری صنایع غذایی تکنولوژِی مواد غذایی ، خواهد بود.

ظرفیت تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد ۹۱

اعلام اسامی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد ۹۱ برخی از رشته‌های این دوره ۱۵۲ نفر  می باشد .

پذیرش دانشجویان تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد ۹۲ -۹۱

پذیرش دانشجوی دکتری مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد برای نیم سال دوم و ترم بهمن خواهد بود.

تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد ۹۱

در پی اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۹۱ در فاز اول ، مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی نتایج تکمیل ظرفیت ۷۵ رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد سال 91 را اعلام کرد.لیست رشته های تکمیل ظرفیت آزمون دکتری ۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی

کارنامه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد

داوطلبینی که در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد 92 -91 قبول شده اند، قادر به مشاهده کارنامه خواهند بود.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net