سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.net )  تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد ۹۲ : ثبت نام مرحله تكميل ظرفيت آزمون كارشناسي ارشد 92 دانشگاه آزاد اسلامی تا شنبه تمديد شد.
فرایند ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۲ دانشگاه آزاد، تا شنبه ۲۱ دی ماه تمدید شد.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۵در سایت سازمان سنجش + لینک

زمان اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد ۹۵

داوطلبان در این مرحله از ثبت نام مي تواند نسبت به انتخاب ۱۰ رشته/محل متناسب با مجموعه امتحاني خود اقدام كند.

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

نتايج ثبت نام متقاضيان مرحله تكميل ظرفيت تا آخر دي ماه اعلام می شود و زمان شروع به تحصيل پذيرفته شدگان اين مرحله بهمن ماه سال جاري است.

پی اچ دی آزمون : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه  پی اچ دی آزمون

تمدید ثبت نام تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد ۹۲

تمدید ثبت نام تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد ۹۲ – ۹۳ مرحله دوم | ثبت نام مرحله تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ۹۲ دانشگاه آزاد تمديد شد. مرحله دوم تکمیل ظرفیت ارشد آزاد ۹۲ | تراز دانشگاه ها در تکمیل ظرفیت مرحله دوم ارشد دانشگاه آزاد چگونه است؟

 • ثبت نام تکمیل ظرفیت ارشد ازاد ۹۴
 • تکمیل ظرفیت ارشد ازاد ٩٣
 • ثبت نام تکمیل ظرفیت ارشد۹۴
 • تکمیل ظرفیت دکتری ۹۳ ازاد
 • تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد ٩٣
 • نتایج تکمیل ظرفیت ارشد ازاد ٩٣
 • تکمیل ظرفیت ارشد آزاد ٩٣
 • تمدیدثبت نام ارشدآزاد۹۴
 • تکمیل ظرفیت ارشد ۹۳_۹۴
 • تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه ازاد ۹۳
 • اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ارشد ازاد ٩٣
 • شرایط ثبت نام تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد
 • ثبت نام در تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد
 • تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ٩٣
 • تکمیل ظرفیت ارشد آزاد ٩٣
 • تمدید تکمیل ظرفیت ارشد آزاد ۹۴
 • زمان تکمیل ظرفیت ارشد ازاد ٩٣
 • تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد ۹۳
 • ثبت نام برای تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد
 • تکمیل ظرفیت کارشناسى ارشد ٩٣
 • شرایط ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد ٩٣
 • تکمیل ظرفیت ارشد٩٣
 • نتایج تکمیل ظرفیت دانشکاه ازاد ٩٣
 • تکمیل ظرفیت ارشدآزاد٩٣
 • نتایج تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد٩٣
 • به نظرتون موضوع ازمون اسکیس ارشد ازاد ۹۳-۹۴ چیه
 • تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشکاه ازاد ٩٣
 • زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسى ارشد آزاد ٩٣
 • نتایج تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد ٩٣
 • ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد دکتری
 • نتایج تکمیل ظرفیت ازاد٩٣
 • انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد آزاد ٩٣
 • تمدید تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد
 • ثبت نام تکمیل ظرفیت ارشد ٩٣
 • ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۳ تجارت الکترونیک دانشگاه آزاد
 • نحوه شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
 • نتاىج ارسد آزاد و تکمىل ظرفىت٩٣
 • تمدید زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد ۹۳
 • تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ازاد٩٣
 • ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله دوم تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سال ۹۳ ۹۴
 • زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد ٩٣
 • نتایج تکمیل ظرفیت ارشد ازاد٩٣
 • ثبت نام در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
 • ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
 • تکمیل ظرفیت ارشد ازادسال ۹۳مرحله دوم
 • تکمیل ظرفیت ارشد بهمن ٩٣
 • جواب تکمیل ظرفیت ارشد ازاد ٩٣
 • ثبت نام تکمیل ظرفیت ازاد۹۴
 • رشته های تکمیل ظرفیت ارشد ازاد ٩٣