رئیس بنیاد نخبگان استان قم از اعطای تسهیلات نظام وظیفه تخصصی به دانش‌آموختگان برتر دانشگاه‌ها بر اساس آیین‌ نامه « شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان‌ برتر دانشگاهی » خبر داد.

محمد محمد رضایی با اشاره به اعطای تسهیلات نظام وظیفه به دانش‌آموختگان برتر دانشگاه‌ها بر اساس آیین‌نامه «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان‌ برتر دانشگاهی» اظهار کرد: دانش‌آموختگان دوره کارشناسی‌ارشد و دکترای تخصصی که از طرح‌نامه رساله خود دفاع کرده باشند و به پژوهش ورود پیدا کرده باشند، از این تسهیلات استفاده می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: دانش‌آموختگان دوره دکتری حرفه‌ای پزشکی، معادل دوره کارشناسی‌ارشد و دانش‌آموختگان دوره تخصصی پزشکی معادل دوره دکترای تخصصی هستند.

رئیس بنیاد نخبگان استان قم با اشاره به دانش‌آموختگانی که حداکثر سه سال از زمان دانش‌آموختگی آنها گذشته باشد، گفت: این دانش‌آموختگان بر مبنای امتیاز مجموع فعالیت‌های نخبگانی در زمان تحصیل از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برخوردار می‌شوند و تنها دارا بودن مقاله کافی نیست.

وی به نحوه بررسی پرونده از طریق سامانه ثریا اشاره کرد و بیان کرد: پرونده دانش‌آموختگان پس از ثبت کامل اطلاعات متقاضی در سامانه اطلاعاتی بنیاد ملی نخبگان بررسی می‌شود و امکان دریافت حضوری مدارک وجود ندارد.

محمدرضایی با اشاره به شرایط نام‌نویسی متقاضیان گفت: میانگین کل دوره برای دانش‌آموختگان کارشناسیِ بیش از ۱۵ و میانگین کلِ دوره برای دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد و دوره دکتری بیش از ۱۶ در نظر گرفته شده است.

وی رتبه برتر آزمون‌های سراسری ورود به دانشگاه(رتبه‌های زیر هزار و ۵۰۰ در دوره کارشناسی یا دکترای حرفه‌ای، زیر ۵۰ در دوره کارشناسی ارشد و زیر پنج در دوره دکترای تخصصی)، برگزیدگان المپیادهای ملی دانش‌آموزی و المپیادهای ملی دانشجویی و همچنین مشمولان جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان را از شروط لازم و کافی برای بررسی پرونده ذکر کرد.

رئیس بنیاد نخبگان استان قم خاطرنشان کرد: کسانی که بر اساس مقررات قبلی بنیاد از کمک هزینه‌های تحصیلی بنیاد بهره‌مند شده‌اند، برگزیدگان جشنواره‌های بین‌المللی خوارزمی، بخش دانشجویی جشنواره جوان خوارزمی(بین‌المللی و دانشجویی)، جشنواره رازی و جشنواره فارابی نیز مشمول بررسی پرونده قرار می‌گیرند.

وی یادآور شد:‌ مخترعان برتر بر اساس آیین‌نامه شناسایی و پشتیبانی از اختراع‌های برگزیده و برگزیدگان آزمون جامع، پیش کارورزی، دستیاری و دانش‌نامه تخصصی در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از شروط دیگر در نظر گرفته شده است.

محمدرضایی با بیان اینکه نرم‌افزار تخصصی برای محاسبه امتیازهای دانش‌آموختگان استفاده می‌شود، گفت: برای بررسی پرونده بارگذاری و تکمیل اطلاعات ضروری است و بدون تکمیل این اطلاعات بررسی پرونده صورت نمی‌گیرد.