ترازهای کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد : گرگان ۵۰۴۳، گرمسار ۴۹۱۹، لبنان ۴۱۶۸، مرودشت ۴۷۷۶، مهاباد ۴۹۲۱، آذربایجان شرقی ۵۰۴۸، آیت الله آملی ۴۷۱۹، اصفهان ۵۲۸۷، خوزستان ۵۰۵۳، سیرجان ۴۴۸۴، فارس ۴۸۱۱، کرمان ۴۸۲۳، کرمانشاه ۵۰۹۴، اهواز ۵۱۳۰، بویین زهرا ۵۱۲۳، تبریز ۵۳۵۷، تربت جام ۴۹۴۸، تنکابن ۴۸۵۰، رامهرمز ۴۸۷۹، رفسنجان ۵۱۳۱، زرند ۴۵۵۴، ساری ۴۹۹۵، هرمزگان ۴۶۲۷، همدان ۴۸۶۶، یزد ۴۸۵۸، کیش ۴۰۱۷، اراک ۴۹۱۶، ارسنجان ۴۵۵۸، اصفهان ( خوراسگان) ۵۴۹۲، امارات متحده عربی ۴۰۴۴، سیستان و بلوچستان ۴۵۷۶، شاهرود ۴۶۴۶، قزوین ۵۲۰۵، کردستان ۴۸۰۳، کهگیلویه و وبویراحمد ۴۷۳۳، گلستان ۴۷۲۴، گیلان ۵۰۶۸، مازندران ۴۷۳۸، مرکزی ۴۷۱۸، اردبیل ۴۷۶۶، ایلام ۴۸۰۷، بروجرد ۴۷۲۸، بوشهر ۴۷۷۳، زنجان ۴۸۸۸، ساوه ۴۹۷۶.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد و سراسری

تراز دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

تراز دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی – ترازهای ارشد آزاد – تراز کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد – تراز دانشگاه آزاد ارشد روانشناسی ۹۳ – ۹۴ رشته روانشناسی .