تراز کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد :
پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی/حسابداری [ ۵۲۷۰]
پردیس علوم و تحقیقات اردبیل/حسابداری [ ۵۴۳۳]
پردیس علوم و تحقیقات ایلام/حسابداری [ ۵۲۷۶]
پردیس علوم و تحقیقات بروجرد/مدیریت مالی [ ۵۲۹۹]
پردیس علوم و تحقیقات بروجرد/حسابداری/ [ ۵۲۳۳]
پردیس علوم و تحقیقات بوشهر/حسابداری[ ۵۳۰۶]
پردیس علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری/حسابداری[ ۵۳۹۷]
پردیس علوم و تحقیقات خراسان جنوبی/حسابداری [ ۵۳۵۱]
پردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوی/حسابداری [ ۵۲۸۵]
پردیس علوم و تحقیقات خمین/حسابداری [ ۵۱۶۸]
پردیس علوم و تحقیقات دامغان/حسابداری[ ۵۰۴۵]
پردیس علوم و تحقیقات زنجان/حسابداری[ ۵۳۴۰]
پردیس علوم و تحقیقات ساوه/حسابداری [ ۵۴۰۹]
پردیس علوم و تحقیقات سمنان/مدیریت مالی[ ۵۴۵۰]
پردیس علوم و تحقیقات سمنان/حسابداری[ ۵۲۹۵]
پردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان/حسابداری [ ۵۲۶۲]
پردیس علوم و تحقیقات شاهرود/حسابداری[ ۵۰۸۸]
پردیس علوم و تحقیقات قزوین/حسابداری [ ۵۴۶۲]
پردیس علوم و تحقیقات قم/حسابداری[ ۵۴۷۰]
پردیس علوم و تحقیقات کردستان/حسابداری [ ۵۳۸۵]
پردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد/حسابداری [ ۵۳۷۵]
پردیس علوم و تحقیقات گلستان/حسابداری [ ۵۲۵۴]
پردیس علوم و تحقیقات گیلان/حسابداری[ ۵۳۹۵]
پردیس علوم و تحقیقات لرستان/حسابداری [ ۵۳۷۱]
پردیس علوم و تحقیقات مازندران/مدیریت مالی [ ۵۴۳۸]
پردیس علوم و تحقیقات مازندران/حسابداری[ ۵۲۷۷]
پردیس علوم و تحقیقات مرکزی/حسابداری [ ۵۲۲۵]
پردیس علوم و تحقیقات هرمزگان/حسابداری[ ۵۱۴۷]
پردیس علوم و تحقیقات همدان/حسابداری [ ۵۲۲۲]
پردیس علوم و تحقیقات یزد/مدیریت مالی [ ۵۳۹۵]
پردیس علوم و تحقیقات یزد/حسابداری [ ۵۲۴۱]
مرکز آموزش بین المللی قشم/مدیریت مالی [ ۴۰۳۵]
مرکز آموزش بین المللی قشم/حسابداری[ ۴۰۲۰]
مرکزبین الملل خلیج فارس/حسابداری [ ۴۷۵۸]
مرکزبین المللی کیش/مدیریت مالی[ ۴۲۵۹]
مرکزبین المللی کیش/حسابداری [ ۴۰۲۲]
واحد آبادان/حسابداری[ ۵۵۵۵]
واحد آشتیان/حسابداری [ ۵۳۶۶]
واحد ابهر/مدیریت مالی [ ۵۳۷۷]
واحد اراک/حسابداری [ ۵۴۲۱]
واحد اردکان/حسابداری [ ۵۲۰۳]
واحد ارومیه/حسابداری [ ۵۴۳۶]
واحد امارات متحده عربی[ ۴۲۱۸]
واحد امیدیه/مدیریت مالی [ ۵۳۶۱]
واحد اهر/حسابداری [ ۵۲۳۴]
واحد بابل/حسابداری/ [ ۵۴۳۵]
واحد بروجرد/حسابداری[ ۵۳۹۳]
واحد بستان آباد/حسابداری [ ۵۲۵۶]
واحد بناب/حسابداری [ ۵۳۸۷]
واحد بندرعباس/حسابداری [ ۵۴۸۴]
واحد بندرگز/حسابداری [ ۵۱۳۸]
واحد بوشهر/حسابداری [ ۵۳۹۶]
واحد تاکستان/حسابداری[ ۵۴۵۸]
واحد تبریز/حسابداری[ ۵۸۱۶]
واحد تنکابن/حسابداری[ ۵۲۷۰]
واحد چالوس/حسابداری [ ۵۴۸۸]
واحد چالوس/حسابرسی[ ۵۳۵۱]
واحد خمین/حسابداری [ ۵۳۴۶]
واحد دامغان/حسابداری[ ۵۲۲۲]
واحد رامسر/حسابرسی[ ۵۳۰۲]
واحد رامهرمز/حسابداری [ ۵۳۵۰]
واحد رشت/حسابداریا [ ۵۸۱۲]
واحد رفسنجان/حسابداری [ ۵۳۰۴]
واحد رودسر/حسابداری [ ۵۳۸۳]
واحد سبزوار/حسابداری [ ۵۳۶۹]
واحد سراب/حسابداری [ ۵۳۱۸]
واحد طبس/حسابداری[ ۵۱۵۱]
واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی[ ۵۴۶۰]
واحد علوم و تحقیقات آیت ا… آملی/مدیریت مالی[ ۵۳۹۹]
واحد علوم و تحقیقات آیت ا… آملی/حسابداری [ ۵۲۹۲]
واحد علوم و تحقیقات اصفهان/حسابداری [ ۵۶۵۶]
واحد علوم و تحقیقات خوزستان/حسابداری [ ۵۷۵۱]
واحد علوم و تحقیقات سیرجان/حسابداری [ ۵۱۹۱]
واحد علوم و تحقیقات فارس/حسابداری[ ۵۴۵۹]
واحد علوم و تحقیقات کرمان/حسابداری [ ۵۳۷۳]
واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه/حسابداری [ ۵۳۲۲]
واحد علی آبادکتول/حسابداری [ ۵۲۱۴]
واحد علی آبادکتول/حسابرسی [ ۵۳۲۴]
واحد فردوس/حسابداری[ ۵۲۸۰]
واحد فیروزآباد/مدیریت مالی[ ۵۶۵۶]
واحد فیروزآباد/حسابداری/ [ ۵۴۰۲]
واحد قائم شهر/حسابداری [ ۵۳۸۹]
واحد قاینات/حسابداری[ ۵۲۵۸]
واحد قاینات/حسابرسی[ ۵۱۹۶]
واحد قزوین/حسابداری [ ۵۶۲۶]
واحد قزوین/حسابرسی [ ۵۷۲۳]
واحد قشم/مدیریت مالی [ ۵۳۷۳]
واحد قشم/حسابداری[ ۵۲۱۷]
واحد کاشان/حسابداری [ ۵۴۰۷]
واحد کرمانشاه/حسابداری [ ۵۴۱۷]
واحد گرمی/حسابداری [ ۵۳۰۵]
واحد گنبدکاووس [ ۵۲۷۴]
واحد لامرد/حسابداری[ ۵۱۸۶]
واحد لبنان/حسابداری[ ۴۰۸۶]
واحد مبارکه/حسابداری[ ۵۴۸۳]
واحد مراغه/مدیریت مالی [ ۵۳۵۶]
واحد مرند/حسابداری [ ۵۳۶۲]
واحد مرودشت/حسابداری [ ۵۵۷۸]
واحد مسجدسلیمان/حسابداری [ ۵۵۰۶]
واحد مشهد/حسابداری[ ۵۸۲۲]
واحد ملایر/حسابداری [ ۵۲۵۳]
واحد مهاباد/حسابداری[ ۵۲۵۰]
واحد میاندوآب/حسابداری [ ۵۱۹۶]
واحد میانه/حسابداری [ ۵۳۱۳]
واحد نجف آباد/حسابداری [ ۵۶۶۴]
واحد نور/حسابداری [ ۵۲۸۷]
واحد نور/حسابرسی[ ۵۴۵۵]
واحد نیشابور/حسابداری [ ۵۴۶۴]
واحد نیشابور/حسابرسی [ ۵۴۰۷]
واحد همدان/حسابداری [ ۵۴۷۴]
واحد یاسوج/حسابداری [ ۵۲۴۷]
واحد یزد/حسابداری[ ۵۳۸۸]

نتایج کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد و سراسری

تراز کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد – ترازهای ارشد آزاد ۹۳-۹۴

تراز کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد – ترازهای ارشد آزاد ۹۳-۹۴ – تراز دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد حسابداری – تراز ارشد آزاد حسابداری – تراز ارشد حسابداری دانشگاه آزاد