تدابیر وزارت علوم برای افزایش ظرفیت دوره‌های تحصیلات تکمیلی
مدیرگسترش آموزش عالی خبر داد: اجرای طرح”تعاون” در دانشگاه‌ها برای افزایش ظرفیت دوره دکتری
دکتر حسنی از اجرای «طرح تعاون» در دانشگاه‌ها برای افزایش ظرفیت دوره‌های دکتری خبر داد و گفت: بر اساس طرح تعاون اگر دانشگاهی نیازمند برگزاری دوره دکتری در رشته‌ای است می‌تواند با کمک دانشگاه‌های خوب دارای پتانسل این دوره را برگزار کند.
وی افزود: به عنوان نمونه دانشگاهی دوره دکتری ندارد اما اساتید آن پتانسیل تدریس در مقطع دکتری را دارند بر این اساس دانشگاه‌های دارای امکانات می‌توانند از پتانسیل استاد مربوطه در دانشگاه دیگر بهره‌مند شوند.
وی در ادامه با اشاره به سایر تدابیر در دست بررسی،‌ گفت: به عنوان نمونه طرح پذیرش حدود هشت دانشجوی کارشناسی ارشد و دو دانشجوی دکتری توسط هر استاد تمام با هدف افزایش ظرفیت دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دست بررسی است.
وی ادامه داد: همچنین در بررسی‌ها برای عضو هیات علمی دانشیار شش دانشجوی کارشناسی ارشد و دو دانشجوی دکتری در نظر گرفته شده است. برای عضو هیات علمی با مرتبه استادیار فرمولی در نظر گرفته شده است که بر اساس آن عمل می‌شود.
حسنی در خاتمه تصریح کرد:‌ البته هر استادی که در بدو ورود جهت تدریس به دانشگاه راه می‌یابد شاید نتواند دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری را راهنمایی کند ولی بر اساس ضوابط و شرایط یکسری ملزومات در دست بررسی است که این موضوع نیز هدفمند صورت گیرد.