مکانیک سیالات مهندسی عنوان کتابی است که توسط غلامرضا صالحی عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران مرکزی به رشته تحریر در آمد.
به گزارش روابط عمومی واحد تهران مرکزی، غلامرضا صالحی که با همکاری بهرام قربانی، کتاب”مکانیک سیالات مهندسی” را نگاشته است در مقدمه این کتاب گفت :” مکانیک سیالات یکی از دروس اصلی و مهم در رشته های مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی ومهندسی عمران است و نیاز به مرجع جامعی برای دانشجویان این درس مشاهده می شود. کتاب حاضر با توجه به سرفصلهای درس مکانیک سیالات یک برای مقطع کارشناسی مهندسی مکانیک شیمی وعمران تدوین شده است تا مرجع مناسبی برای این درس باشد. سوالات متنوع حل شده از ساده به سخت به منظور تثبیت فرایند یادگیری برای دانشجویان مفید است حل آنها توسط خود دانشجو توصیه می شود.” انتهای پیام/