تاریخ اعلام نتایج مرحله اول آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۹۰ : معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به زمان اعلام نتایج اولیه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۹۰ گفت: نتایج اولیه در نیمه اول خردادماه و بر اساس برنامه زمان بندی از پیش تعیین شده اعلام می شود.

زمان اعلام نتایج اولیه دکتری سراسری ، برای معرفی به دانشگاه ها : بر اساس برنامه زمان بندی صورت گرفته نتایج اولیه آزمون دکتری برای معرفی به دانشگاهها در نیمه اول خرداد و نتایج نهایی شهریورماه اعلام می شود.

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

هر فردی که حد نصاب لازم را کسب کرده باشد حداکثر به ۵ دانشگاه معرفی می شود اما حداقل دانشگاهها بسته به رشته دانشگاهی فرد متفاوت است و ممکن است یک رشته دانشگاهی تنها در دو دانشگاه ارائه شده باشد.

 • سایت اخبار دکتری
 • دکتری دولتی
 • آزمون دکتری دولتی
 • تاریخ امتحان دکتری دولتی
 • نتایج دکترا دانشگاه سراسری
 • اخبار دکتری ۹۰
 • دکترای دولتی
 • نتایج آزمون دکترا دانشگاه سراسری
 • نتایج آزمون دکتری دولتی
 • نتایج آرمون دکترا دانشگاه دولتی در سال ۱۳۹۲
 • دکتری دانشگاه دولتی
 • نتایج آزمون دکتری ۹۳ دولتی
 • آزمون دکترا دولتی
 • اعلام نتایج دکتری دانشگاه دولتی
 • مصاحبه دکتری دانشگاه دولتی
 • نتایج مرحله اول آزمون دکترا دانشگاه آزاد۹۳
 • جواب مرحله اول ازمون دکتری دانشگاه سراسری سال ۹۴
 • زمان اعلام نتایج مرحله اول دکترای ۹۳
 • جواب کنکور دکترا مرحله اوال دولتی
 • نتایج آزمون دوره دکتری دانشگاه دولتی
 • گرفتن کارنامه آزمون دکتری دولتی
 • مرحله اول جواب کنکور دکتری سراسری چیست
 • نتایج آزمون دکترای دولتی۹۳
 • نتایج آزمون دکتری تخصصی ۹۳دولتی
 • تعداد پذیرفته شدگان در مرحلهی اول دکتری دانشگاه ازاد
 • نتایج امتحان نمونه دولتی۹۳ لرستان
 • نتایج ازمون نمونه دولتی۹۳-۹۴مازندران
 • نتایج آزمون دکتری ۱۳۹۳ دانشگاه دولتی
 • اعلام نتایج پذیرفته شدگان مرحله اول دکتری سراسری
 • اعلا نتایج آزمون دکتری مرحله اول دانشگاه آزاد ۹۴
 • اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول ازمون دکترا دانشگاه رضوی
 • زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد ۹۳دولتی
 • دکترانتایج
 • اعلام نتایج آزمون دکتری تخصصی دانشگاه دولتی
 • نتایج ازمون دکترا ۹۳ دانشگاه دولتی
 • نتایج اولیه دوره دکترا دولتی در سال ۹۳
 • اعلام نتایج دکترای نیمه متمرکز دولتی ۹۳
 • نتیجه ازمون دکتری دولتی ۹۳
 • نتایج مرحله اول دکترا ۹۳
 • جواب مرحله اول دکتری ۹۳
 • ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺯﻣﻮﻥ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻧﻰﻣﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ۹۳-۹۴
 • جواب دکتری دولتی
 • اعلام نتیج مرحله اول دکتری ۹۴
 • اسامی قبول شدگان دکترا دولتی
 • اعلام ظرفیت پذیرش دکترای دولتی
 • اعلام نتایج آزمون دکترا دولتی
 • اعلام نتایج مرحله اول آزمون دکتری ۹۲-۹۳
 • اعلام نتایج مرحله اول دکتری ۹۴
 • اعلام نتایج دکتری دولتی نوبت اول
 • اعلام نتیجه آزمون دکتری دولتی سال ۱۳۹۳