سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net )  بورس دکتری : به گفته معاون بورس وزارت علوم، پرونده متقاضیان بورس دکتری دستگاههای اجرایی توسط استادان پنج گروه مورد بررسی قرار گرفت. حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بررسی شرایط داوطلبان بورس دکتری دستگاههای اجرایی به اتمام رسیده و تنها پرونده 200 نفر از متقاضیان برای بررسی و اعلام نظر باقی مانده است.
وی ادامه داد: در فرایند ثبت نام ۱۸ هزار نفر در سامانه کاربرد اعلام تقاضا کردند اما در کل مدارک ۱۲۰۰ نفر کامل بود و بررسیها در پنج گروه فنی مهندسی، علوم انسانی، مهندسی کشاورزی، هنر و علوم پایه توسط استادان صورت گرفت.
به گفته معاون بورس وزارت علوم، بعد از تایید مدارک توسط استادان مربوطه، دانشگاهها فرایند مصاحبه از متقاضیان را آغاز می کنند.
مسلمی با تاکید دوباره بر بررسی یک مشکل جامعه تحت عنوان یک طرح پژوهشی در بورس دکتری دستگاههای اجرایی، اظهار داشت: متاسفانه حمایتهای مالی صورت گرفته توسط پیمانکار از کارمندان متقاضی بورس بدون اطلاع اعلام شده بود که اکثر افراد از در غربالگری رد شدند.
به گفته این مقام مسئول وزارت علوم، برخی افراد نیز سوابق مرتبط با رشته مد نظر به اندازه کافی نداشتند که تقاضایشان مورد بررسی قرار نگرفت.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون