مراسم اعطای جوایز نخبگان هنری و علوم انسانی اردیبهشت برگزار می‌شود.

سعید سهراب‌پور قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: تعدادی از نخبگان هنری در سال ۹۲ و تعدادی از ان‌ها در سال۹۳تقدیر شدند و امسال نیز مراسم جایزه شهید آوینی اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

وی افزود: همچنین جشن اعطای جایزه علامه طباطبایی به نخبگان علوم انسانی نیز اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

سهراب‌پور گفت: برگزیدگان این دو جایزه نیز مانند برگزیدگان جشنواره خوارزمی از طریق بنیاد ملی نخبگان مورد حمایت قرار می‌گیرند.

جوایز بنیاد ملی نخبگان

مراسم اعطای جوایز نخبگان هنری جایزه شهید آوینی | جوایز بنیاد ملی نخبگان | مراسم جایزه علامه طباطبایی | مراسم جایزه شهید آوینی حمایت از برگزیدگان جشنواره خوارزمی

  • جایزه شهید آوینی
  • جایزه علامه طباطبایی