رئیس مرکز جذب وزارت علوم گفت: دانشگاه ها موظف هستند طی دوماه به پرونده جذب نخبگان رسیدگی کرده و پاسخ دهند در غیر این صورت نخبگان حق دارند اعتراض کنند.
حجت الاسلام محمد رضا رضوان طلب در خصوص اولویت جذب نخبگان به عنوان عضو هیات علمی گفت: مرکز جذب اعضای هیات علمی از همان ابتدا که جذب متمرکز اعضای هیات علمی را از سال ۸۹ آغاز کرد، یک بخش ویژه برای نخبگان در نظر گرفت.

وی ادامه داد: دوره رسیدگی به پرونده جذب نخبگان کوتاه‌تر از متقاضیان عادی است. یک لیست با هماهنگی بنیاد نخبگان تهیه می شود، نخبگان مشخصات خود را در فرم درخواستی وارد کرده و مدارک خود را نیز ضمیمه آن می کنند.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم افزود: دانشگاهی که فرد نخبه تعیین اولویت کرده موظف است در مدت دو ماه یعنی یک ماه کمتر از دیگر پرونده‌ها، نتیجه بررسی پرونده فرد نخبه را به وی اعلام کند.

وی یادآورشد: اگر به پرونده جذب نخبگان در موعد مقرر رسیدگی نشود آنها حق دارند که اعتراض کنند.

حجت الاسلام رضوان طلب ادامه داد: ما جلسات زیادی با بنیاد نخبگان برگزار می کنیم، یک نماینده از بنیاد در مرکز جذب حضور دارد و یک نفر از کارشناسان مرکز جذب نیز فقط مامور رسیدگی به پرونده نخبگان است.

دکتر محمد فرهادی وزیرعلوم تحقیقات و فناوری اخیرا در مراسم تقدیر از دانشجویان نمونه کشوری سال ۹۴-۹۳ اعلام کرد که جذب نخبگان در اولویت قرار می گیرد.

جذب عضو هیات علمی دانشگاه

جذب عضو هیات علمی دانشگاه ها مدت زمان بررسی پرونده جذب نخبگان | جذب هیات علمی دانشگاه | اعتراض به بررسی پرونده جذب نخبگان در دانشگاه