عضو سازمان ایسسکو و مشاور دانشگاه علمی کاربردی گفت: تحولات نظام کاربینی در جهت بالارفتن سطح کیفی و کمی این دانشگاه مطابق برنامه‌های افق ۱۴۰۴ است.