شرایط خاص برای انتخاب محل تحصیل در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی
داوطلبان توجه داشته باشند، در رشته هایی که دانشجو به صورت مشترک بین دو دانشگاه پذیرش می شود، فرد پذیرفته شده دانشجوی دانشگاه مبدا (اول) خواهد بود و دانشجو باید آمادگی داشته باشد تا تمام یا قسمتی از دوره آموزشی یا پژوهشی خود را در هر محل که براساس تفاهم نامه ی بین دانشگاهها تعیین می شود، بگذراند.
رشته های مربوط به دانشگاه آزاد تابع قوانین و مقررات دانشگاه مربوطه بوده و داوطلبان جهت کسب اطلاعات باید به آن دانشگاه مراجعه کنند. همچنین در رشته های مربوط به دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله صرفاً داوطلبان رسمی سپاه و نیروهای مسلح مجاز به انتخاب این رشته ها هستند.
مرکز قلب و عروق شهید رجایی ، سازمان انتقال خون ایران، موسسه رازی، دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و تبریز تعهدی در قبال خوابگاه دانشجویی ندارند.
در رشته امتحانی روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ارتش در صورت عدم تکمیل ظرفیت پذیرش توسط واجدین شرایط نیروهای مسلح، از سایر داوطلبان عادی نیز دانشجو می پذیرد لذا داوطلبان این رشته می توانند دانشگاه مذکور را انتخاب کنند.
کنکور کارشناسی ارشد پزشکی در روزهای ۲ و ۳ تیرماه برگزار می شود.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد و سراسری