مهلت انتخاب محل‌هاي جديد مقطع دكتري تخصصي تا پايان روز دوشنبه تمديد شد.

رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی گفت: انتخاب محل‌هاي جديد براي داوطلبان مرحله دكتري تا روز دوشنبه مورخ 24/6/93 تمديد شد.

علوي فاضل رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی گفت: انتخاب محل‌هاي جديد براي داوطلبان مرحله دكتري تا روز دوشنبه مورخ 24/6/93 تمديد شد و داوطلبان در فرصت به دست آمده نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند.

علوي فاضل افزود: در اين مرحله داوطلبان مي‌توانند بيست محل دانشگاهي را انتخاب و در سايت ثبت‌نام كنند.

علوي فاضل درخصوص اينكه چه كساني واجد شرايط انتخاب محل‌هاي جديد هستند، گفت: كليۀ داوطلبيني كه در جلسه مصاحبه حضور داشتند مي‌توانند در اين مرحله شركت كنند. همچنين داوطلبان بايد درنظر داشته باشند كه در رشته‌هاي همنام با رشته امتحاني خود مي‌توانند ثبت‌نام كنند.

وي در مورد شرايط شركت داوطلبان بدون آزمون تصریح کرد: براي كليه داوطلبان بدون آزمون كه در جلسه مصاحبه حاضر بوده‌اند و حائز شرايط اين دوره مي‌باشند، امكان انتخاب رشته در اين مرحله وجود دارد. لازم به ذكر است كه نحوه ارزشيابي كليه داوطلبان با آزمون براساس نمره كل بعد از مصاحبه و براي داوطلبان دوره بدون آزمون مجموع امتيازات حاصل از معدل، پايان نامه و مصاحبه علمي درنظر گرفته مي شود.

وي در مورد اعضاي هيئت علمي گفت: كليه اعضاي هيئت علمي‌اي كه حائز شرايط هستند و در دور دوم كارنامه آنها در سيستم وجود دارد، مي‌توانند در اين مرحله شركت كنند.

علوي فاضل در مورد زمان اعلام نتايج اين مرحله گفت: نتايج در روز چهارشنبه مورخ ۲۶/۶/۹۳ اعلام خواهد شد.

انتخاب مجدد در مقطع كارشناسي ارشد باعث حذف قبولي در مرحله اول نمي شود

دكتر علوي فاضل گفت: پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد در صورتيكه در مرحله انتخاب رشته‌هاي مجدد ثبت نام كنند، قبولي آنها در مرحله اول حفظ خواهد شد.

وي در ادامه بیان داشت: افرادي كه در مرحله انتخاب مجدد پذيرفته شوند مي‌توانند از بين قبولي مرحله اول و مرحله دوم يكي را انتخاب كرده و در زمان اعلام شده به واحد مورد نظر مراجعه كنند. لذا پذيرفته شدگان مي‌توانند پس از اعلام نتايج انتخاب مجدد براي ثبت نام به واحد محل پذيرش اوليه و يا واحد جديد مراجعه نمايند.

علوي فاضل در مورد افراد واجد شرايط گفت: داوطلبان در نظر داشته باشند كه فقط در رشته هاي مجموعه امتحاني خود امكان انتخاب رشته را دارند و انتخاب رشته از ساير مجموعه امتحاني امكان ثبت در سامانه را نخواهد داشت.

وي در پايان خاطر نشان کرد: داوطلبان مقطع كارشناسي ارشد نيز تا بيست انتخاب را مي توانند در سايت ثبت كنند.