ثبت نام داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد ۹۰ در تکمیل ظرفیت به تعویق افتاد لذا داوطلبان از ساعت ۱۲ فردا ۱۰ مهر می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش در تکمیل ظرفیت شرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد ثبت نام در تکمیل ظرفیت که قرار بود از ۹ مهر آغاز شود به ۱۰ مهرماه موکول شد.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۵در سایت سازمان سنجش + لینک

زمان اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد ۹۵

به گفته دکتر سید جلال طباطبایی، معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به فرآیند تکمیل ظرفیت در کنکور کارشناسی ارشد، تمامی داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۰ می توانند از ۹ تا ۱۳ مهرماه جاری با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور برحسب مورد، نسبت به انتخاب کد رشته های موجود که در سایت قرار می گیرند، اقدام کنند.

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

وی یادآور شد: با افزایش کد رشته های پذیرش درمرحله تکمیل ظرفیت ازتعداد ۳۰۲ به ۳۹۱ کد رشته میزان پذیرش به سه هزار و ۱۲۰ نفر افزایش یافته است.

طباطبایی خاطرنشان کرد: افرادی که در دانشگاه‌ها نیزثبت نام کرده‌اند می‌توانند در فرآیند انتخاب رشته شرکت کنند اما در صورت قبولی در کد رشته های جدید، قبولی قبلی آنها لغو می‌شود.

کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۰ در ۱۴۲ کد رشته امتحانی و در روزهای ۲۷ تا ۲۹ بهمن ماه سال ۸۹ برگزار شد و ۸۷۰ هزار نفر در این آزمون شرکت کردند و در نهایت ۸۵ هزار نفر در این دوره پذیرش شدند.

 • سازمان سنجش تکمیل ظرفیت
 • yhse-001
 • انتخاب رشته تکمیل ظرفیت
 • سازمان سنجش تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد
 • نمونه انتخاب رشته کارشناسی ارشد
 • تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سازمان سنجش
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • تکمیل ظرفیت ارشد سازمان سنجش
 • دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۱
 • انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد آزاد
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد ازاد
 • دانلود دفترچه تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۰
 • سازمان سنجش تکمیل ظرفیت ارشد
 • فرم انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد
 • www sanjesh org تکمیل ظرفیت ارشد
 • انتخاب رشته مجدد در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۱
 • فرم تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد
 • دفترچه تکمیل ظرفیت ارشد سراسری ۹۱
 • رشته های تکمیل ظرفیت ارشد
 • زمان انتخاب رشته مجدد کارشناسی ارشد آزاد ۹۱
 • دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد ۹۳
 • زمان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد ازاد۹۱
 • انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد ۹۳
 • فرم تکمیل ظرفیت ارشد ازاد ۹۳
 • ظرفیت انتخاب رشته دانشگاه آزاد تهران و رودهن
 • سنجش تکمیل ظرفیت ارشد
 • رشته های تکمیل ظرفیت ارشد۹۳
 • نمونه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۳
 • سایت سازمان سنجش تکمیل ظرفیت
 • لیست رشته های تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد۹۳
 • دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت
 • نمونه فرم انتخاب رشته ارشد
 • دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد
 • دفترچه راهنمایی انتخاب رشته های تحصیلی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد
 • نمونه انتخاب رشته ارشد
 • رشته محل تکمیل ظرفیت ارشد آزاد
 • فرم تکمیل ظرفیت ارشد آزاد۹۳
 • نحوه انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت سراسری
 • سایت سنجش تکمیل ظرفیت
 • www azmoon org تکمیل ظرفیت
 • دفترچه تکمیل ظرفیت ارشد۹۳
 • دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد
 • تکمیل ظرفیت آزمون ارشد
 • تکمیل ضرفیت هوافضا
 • جدول کد رشته های تکمیل ظرفیت ارشد ۹۳
 • رشته های تکمیل ظرفیت ارشدازاد
 • جدول رشته های تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاهسراسری
 • رشته محل های تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • دفترچه راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد
 • رشته محل های تکمیل ظرفیت ارشد ۹۳ آزاد