سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) نتایج آزمون دکتری 92 : سازمان سنجش  اطلاعیه و اصلاحات مربوط به نحوه انتخاب رشته آزمون دکتری را منتشر کرد.

اصلاحات نحوه انتخاب رشته دکتری ۹۲

اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور در باره اعلام‌ رشته‌ محل‌های جدید و اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون‌ ورودی‌ دوره دکتری «Ph. D» (نیمه متمرکز) سال‌ ۱۳۹۲

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور بدین‌وسیله‌ به ‌اطلاع‌ آن دسته از داوطلبانی که براساس کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودی‌ دوره دکتری «Ph. D» (نیمه متمرکز) سال‌ ۱۳۹۲ مجاز به انتخاب رشته گردیده‌اند، می‌رساند باتوجه به مکاتبات دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی و همچنین مصوبات جدید شورای گسترش آموزش عالی که پس از تدوین دفترچه راهنمای ‌انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون مذکور به این سازمان واصل شده، رشته محل‌های جدید و یا اصلاحات رشته‌های مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته به شرح مندرج در جداول ذیل می‌باشد، لذا متقاضیان لازم است براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین کدرشته محل‌های مندرج در این اطلاعیه نسبت به انتخاب کدرشته‌ محل‌های مورد نظر حداکثر تا پایان روز دوشنبه مورخ ۲/۲/۹۲ منحصراً از طریق سایت اینترنتی این سازمان به نشانی: www. sanjesh. org اقدام نمایند.
دریافت فایل رشته‌ محل‌های جدید و اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون‌ ورودی‌ دوره دکتری PhD (نیمه متمرکز) سال‌ ۱۳۹۲ کلیک نمایید.

دفترچه اصلاحات انتخاب رشته آزمون دکتری ۹۲

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

نتایج دکتری ۹۲

مهلت انتخاب رشته دکتری ۹۲ | نحوه انتخاب رشته آزمون دکتری ۹۲ | اخبار دکتری دانشگاه آزاد و آزمون دکتری ۹۳ سراسری ظرفیت آزمون دکتری ۹۲-۹۳ | نتایج ۹۲ PhD پذیرش دانشجوی دکتری :

  • نتایج آزمون دکتری ۹۲
  • نتایج کنکور دکتری ۹۲ نیمه متمرکز