ثبت نام در کنکور کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی تا امروز سه شنبه 10 خرداد ساعت 24  ادامه خواهد داشت.

برای ثبت نام در آزمون کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی باید به سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد  www.azmoon.org مراجعه نمایید.

آزمون کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی در روز شنبه اول مردادماه 90 برگزار می شود.