پذیرش دستیار در آزمون دوره سی و هشتم

نتایج آزمون دستیاری دوره سی و هشتم ساعت ۲۲ روز دوشنبه ۳۰ خرداد درسایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می شود و داوطلبان می توانند با کد رهگیری از نتیجه آزمون مطلع شوند.

پاسخگویی به اعتراضات احتمالی داوطلبان به نتایج نهایی آزمون دوره سی و هشتم از روز سه شنبه ۳۱ خرداد ماه در محل وزارت بهداشت

ثبت نام دستیاران پذیرفته شده از تاریخ ۱۸ تا ۲۹ تیرماه سال ۹۰ صورت می گیرد و شروع دوره دستیاری اول شهریور ۹۰ است و تنها گروهی از دانشجویان سال آخر پذیرفته شده که مشمول طرح استعداد درخشان و قانون تسهیل ازدواج هستند از اول مهرماه آموزش خود را آغاز می کنند.

شرایط انصراف دهندگان برای آزمون دوره بعد : پذیرفته شدگانی که پیش از آغاز مهلت ثبت نام نسبت به اعلام انصراف خود اقدام کنند از آزمون سال ۹۱ محروم نمی شوند اما در غیر این صورت حق شرکت در آزمون دوره بعد را ندارند.

جابجایی در دوره دستیاری ممنوع است و یک دستیار هم به راحتی نمی تواند انتقال پیدا کند. انتقال شرایطی مثل کفالت یا بیماری را دارد و بسیار سخت انجام می شود.

سایت پی اچ دی آزمون – تاریخ درج خبر : ۲۹/۳/۹۰ – ساعت ۲۰

این موضوع را می توانید در قسمت دیدگاه ها مورد بحث قرار بدهید . لینک اعلام نتایج دستیاری دوره ۳۸ ام از سایت سنجش پزشکی بزودی قرار داده خواهد شد و می توانید از همینجا پیگیری نمایید.