زمان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۹۴ اعلام شدرییس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی گفت: برای مرحله مصاحبه دکتری این دانشگاه، متناسب با ظرفیت هریک از رشته های امتحانی حدود ۲۴ هزار نفر به مصاحبه دوره دکتری تخصصی دعوت خواهند شد. زمان اعلام مصاحبه نیز خرداد ماه سال آینده خواهد بود.

دکتر علوی فاضل ضمن تشکر از همه دست اندرکاران برگزاری آزمون چه در سطح معاونت سنجش و پذیرش و چه در حوزه های امتحانی گفت: آزمون دکتری تخصصی سال ۹۴ در کمال صحت و سلامت برگزار شد و معاونت سنجش و پذیرش توانست با استفاده از نیروهای کارآمد و با تجربه خود بار دیگر در برگزاری آزمون درخشش از خود نشان دهد که من همینجا از همه آنان تشکر می کنم.

معاون سنجش و پذیرش در ادامه گفت: هدف ما ارتقاء کیفی تحصیلات تکمیلی است، لذا ضمن تلاش در برگزاری آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی، به شیوه های توانمندسازی و ارتقاء سطح علمی واحدهای مجری دوره تحصیلات تکمیلی توجه ویژه ای داریم.

خبر جدید :

 

به گزارش روابط عمومی معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، علوی فاضل در پایان ضمن تشکر از داوطلبان شرکت کننده و خانواده هایشان، گفت: یکی از رموز موفقیت تحصیل در دوره دکتری تخصصی مطالعه مستمر و تلاش است، لذا من از همه این عزیزان چه آنهایی که پذیرفته می شوند و چه آنهایی که مجبور خواهند بود شانس خود را یک بار دیگر امتحان کنند، می خواهم که همواره در راه ارتقاء خود قدم های استواری بردارند.

اعلام زمان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۹۵ دعوت به مصاحبه دکتری آزاد ۹۵

اعلام زمان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۹۵ | تاریخ دعوت به مصاجبه دکترای آزاد ۹۵ | نکات مصاحبه دکتری |زمان دعوت به مصاحبه دکتری آزاد ۹۵ | ظرفیت دعوت به مصاحبه دکتری آزاد ۹۵ :

 • زمان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۹۵ اعلام شد.
 • ظرفیت دعوت به مصاجبه دکتری آزاد ۹۵ چند نفر است؟
 • زمان اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد ۹۵ 
 • ۱۰۵۰۳ – مصاحبه دکتری بهداشت مواد غذایی
 • ۱۰۵۳۳ – مصاحبه دکتری دستیاری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
 • ۲۱۱۰۲ – مصاحبه دکتری باستان شناسی
 • ۲۱۱۰۳ – مصاحبه دکتری تاریخ
 • ۲۱۱۱۵ – مصاحبه دکتری تاریخ – مصاحبه دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام
 • ۲۱۱۱۹ – مصاحبه دکتری تاریخ – تاریخ اسلام
 • ۲۱۱۲۵ – مصاحبه دکتری تاریخ – مصاحبه دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام
 • ۲۱۲۱۱ – مصاحبه دکتری مدیریت صنعتی
 • ۲۱۲۲۳ – مصاحبه دکتری مدیریت تکنولوژی
 • ۲۱۲۲۴ – مصاحبه دکتری مدیریت فن آوری اطلاعات
 • ۲۱۲۴۷ – مصاحبه دکتری مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی
 • ۲۱۲۵۰ – مصاحبه دکتری مدیریت – مصاحبه دکتری مدیریت تولید و عملیات
 • ۲۱۵۰۶ – مصاحبه دکتری جغرافیای سیاسی
 • ۳۰۳۱۸ – مصاحبه دکتری شیمی گرایش شیمی کاربردی
 • ۳۰۳۱۹ – مصاحبه دکتری شیمی گرایش شیمی تجزیه
 • ۳۰۳۲۰ – مصاحبه دکتری شیمی گرایش شیمی معدنی
 • ۳۰۳۲۱ – مصاحبه دکتری شیمی گرایش شیمی فیزیک
 • ۳۰۳۲۲ – مصاحبه دکتری شیمی گرایش شیمی آلی
 • ۳۰۵۱۹ – مصاحبه دکتری زیست شناسی – مصاحبه دکتری فیزیولوژی جانوری
 • ۳۰۵۲۵ – مصاحبه دکتری زیست شناسی – ژنتیک مولکولی
 • ۳۰۵۳۵ – مصاحبه دکتری زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی
 • ۳۰۵۳۶ – مصاحبه دکتری زیست شناسی – مصاحبه دکتری سلولی و تکوینی گیاهی
 • ۳۰۵۴۴ – مصاحبه دکتری علوم جانوری – تکوینی
 • ۳۰۵۴۵ – مصاحبه دکتری زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی
 • ۳۰۵۴۶ – مصاحبه دکتری زیست شناسی – مصاحبه دکتری سلولی و مولکولی
 • ۳۰۵۴۸ – مصاحبه دکتری زیست شناسی – مصاحبه دکتری میکروبیولوژی
 • ۵۰۲۳۵ – مصاحبه دکتری علوم و صنایع غذایی
 • ۵۰۴۰۹ – مصاحبه دکتری علوم و صنایع غذایی – مصاحبه دکتری تکنولوژی مواد غذایی
 • ۶۰۲۱۴ – مصاحبه دکتری شهرسازی