سایت‌‌آزمون‌دکتری‌ ( www.PhdAzmoon.Net ) آزمون دکتری ۹۴ : معاون آموزشی وزیر علوم گفت: اعلام نیاز از سوی دانشگاه‌ها صورت گرفته است و پس از ارزیابی‌های لازم اعلام خواهیم کرد که هر دانشگاه چه تعداد دانشجوی دکتری در تکمیل ظرفیت می‌تواند پذیرش کند.

تکمیل ظرفیت دکتری ۹۴

حسین شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم در خصوص علت تاخیر اعلام تکمیل ظرفیت دکتری ۹۴ گفت: امسال اعلام این تکمیل ظرفیت با اندکی تاخیر مواجه شده است سال‌های گذشته تقریبا هم زمان با اعلام نتایج یا با فاصله زمانی اندک مشخص می‌شد.
وی ادامه داد: اعلام نیاز از سوی دانشگاه‌ها صورت گرفته است و پس از ارزیابی‌های لازم اعلام خواهیم کرد که هر دانشگاه چه تعداد دانشجو در تکمیل ظرفیت دکتری ۹۴ می‌تواند پذیرش کند.

 

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net