معاون آموزشی وزیر علوم - پذیرش دکتری 96تغییرات آزمون دکتری ۹۶ دانشگاه های دولتی بر اساس شیوه نامه پذیرش دکتری

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به پیش بینی یک نظام جدید در پذیرش دکتری اظهار داشت: یک نظام پاسخگویی برای این آزمون مشخص شده تا در صورت بروز مشکل افراد بتوانند به آن مراجعه کنند.

سایت آزمون دکتری ( www.phdazmoon.net ) – شریعتی نیاسر با بیان اینکه تمام موارد به صورت جزیی در شیوه نامه پذیرش دانشجوی دکتری درج می شود، افزود: ما تمام تلاش خود را بکار می گیریم که در روند پذیرش، مشکلاتی مثل پذیرش غیر منصفانه صورت نگیرد.

وی عنوان کرد: همچنین شورای سیاستگذاری و نظارت برای پذیرش دانشجویان دکتری نیز تعیین شده که این شورا از اعضای حقیقی و حقوقی و رؤسای دانشگاه‌ های بزرگ کشور تشکیل شده است.

مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم گفت: براساس این شیوه، دانشگاه‌ ها پس از برگزاری آزمون سراسری ، حد نصاب و رتبه مصوب خود را اعلام می کنند و از میان داوطلبان واجد شرایط ، دانشجویان را بر اساس سوابق آموزشی و پژوهشی، مصاحبه تخصصی یا آزمون تخصصی پذیرش می کنند. تمام جزئیات پذیرش دانشجو در شیوه نامه جدید گنجانده شده و طی دو ماه آینده نهایی و به دانشگاه ها ابلاغ می شود.

زمان های برگزاری آرمون دکتری ۹۶

وی بیان کرد: آزمون‌ سراسری دکتری شامل دروس زبان، استعداد تحصیلی و سه درس پایه در هر گروه درسی، سالی  ۲ بار در ماههای آبان و اسفند برگزار می شود.

تجمیع رشته های آزمون دکتری ۹۶

شریعتی یادآور شد: از دیگر تغییرات شیوه جدید پذیرش دانشجوی دکتری در سال آینده تجمیع رشته های مشابه در یک گروه است بطوری که تعداد گروههای درسی آزمون از ۲۷۲ به کمتر از ۷۰ گروه کاهش پیدا می کند.

اعتراض نتایج مصاحبه دکتری دولتی

تلاش برای پایان مشکل پذیرش غیرمنصفانه در آزمون دکتری ۹۶ دانشگاه های دولتی