دکتری برنامه ریزی درسی ، تعلیم و تربیت ، تربیت بدنی ( مدیریت ، فیزیولوژی ، رشد ) ، دکتری زمین شناسی ( اقتصادی ، پترولوژی ، تکتونیک ، فسیل شناسی ، سنگ شناسی ) ، مهندسی پزشکی ( بایوالکتریک ) ، مهندسی محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( طراحی جامدات ) ، مهندسی هوافضا ،شهرسازی  از جمله رشته های بودند که اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه آنها ، امروز ۲۵/۴/۹۰ در سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفت.

لیست کامل نتایج اعلام شده تا کنون ( رشته های که امروز اعلام شده اند رنگ متفاوت دارند ) :

۱۰۵۰۲ – دکتری پاتولوژی دامپزشکی
۱۰۵۰۳ – دکتری بهداشت مواد غذایی
۱۰۵۰۵ – دکتری میکروبیولوژی دامپزشکی
۱۰۵۰۷ – دکتری انگل شناسی دامپزشکی
۱۰۵۰۸ – دکتری قارچ شناسی دامپزشکی
۱۰۵۱۱ – دکتری رادیولوژی دامپزشکی
۱۰۵۱۲ – دکتری جراحی دامپزشکی
۱۰۵۱۴ – دکتری فارماکولوژی دامپزشکی
۱۰۵۱۵ – دکتری فیزیولوژی دامپزشکی
۱۰۵۱۶ – دکتری بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
۱۰۵۱۷ – دکتری بیماریهای داخلی دامهای کوچک
۱۰۵۲۰ – دکتری آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی
۱۰۵۲۱ – دکتری بهداشت و بیماریهای طیور
۱۰۵۲۴ – دکتری بهداشت آبزیان
۲۰۳۱۲ – دکتری آموزش زبان انگلیسی
۲۰۴۰۱ – دکتری الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
۲۰۴۰۲ – دکتری الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
۲۰۴۰۵ – دکتری الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
۲۰۴۰۷ – دکتری الهیات و معارف اسلامی – فقه ومبانی حقوق اسلامی
۲۰۴۲۴ – دکتری کلام
۲۰۴۲۵ – دکتری عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (س)
۲۰۵۰۵ – دکتری جامعه شناسی
۲۰۵۱۶ – دکتری علوم ارتباطات
۲۰۵۳۴ – دکتری جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
۲۰۵۳۵ – دکتری جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگی
۲۰۵۳۶ – دکتری جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعی
۲۰۵۳۷ – دکتری جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسی
۲۰۵۳۸ – دکتری جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
۲۰۶۰۳ – دکتری برنامه ریزی درسی
۲۰۶۲۸ – دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
۲۱۰۰۲ – دکتری فلسفه
۲۱۰۰۳ – دکتری فلسفه علم
۲۱۰۰۵ – دکتری فلسفه هنر
۲۱۲۱۲ – دکتری مدیریت آموزشی
۲۱۲۱۴ – دکتری مدیریت محیط زیست – مدیریت محیط زیست
۲۱۲۲۱ – دکتری مدیریت آموزش عالی
۲۱۲۲۲ – دکتری مدیریت – مدیریت رسانه ای
۲۱۲۲۶ – دکتری مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست
۲۱۴۰۳ – دکتری تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
۲۱۴۰۴ – دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی -فیزیولوژی ورزشی
۲۱۴۰۹ – دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی – رشد وتکامل و یادگیری حرکتی
۲۱۵۰۱ – دکتری جغرافیاوبرنامه ریزی شهری
۲۱۵۰۲ – دکتری جغرافیای انسانی
۲۱۵۰۶ – دکتری جغرافیای سیاسی
۲۱۵۰۷ – دکتری جغرافیای طبیعی
۲۱۵۱۸ – دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستائی
۲۱۶۰۲ – دکتری مشاوره
۳۰۱۰۸ – دکتری ریاضی
۳۰۱۱۲ – دکتری ریاضی – جبر
۳۰۱۱۳ – دکتری ریاضی – آنالیز
۳۰۱۱۴ – دکتری ریاضی ـ هندسه ـ توپولوژی
۳۰۲۰۱ – دکتری فیزیک
۳۰۲۰۴ – دکتری ژئو فیزیک
۳۰۴۰۵ – دکتری زمین شناسی – زمین شناسی اقتصادی
۳۰۴۰۷ – دکتری زمین شناسی – پترولوژی
۳۰۴۰۸ – دکتری زمین شناسی – تکتونیک
۳۰۴۱۶ – دکتری زمین شناسی-فسیل شناسی و چینه شناسی
۳۰۴۱۷ – دکتری زمین شناسی – سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
۳۰۵۱۲ – دکتری بیوفیزیک
۳۰۵۱۹ – دکتری زیست شناسی – فیزیولوژی جانوری
۳۰۵۲۵ – دکتری زیست شناسی- ژنتیک مولکولی
۳۰۵۲۸ – دکتری بیوشیمی
۳۰۵۳۵ – دکتری زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی
۳۰۵۳۶ – دکتری زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی
۳۰۵۴۴ – دکتری علوم جانوری- تکوینی
۳۰۵۴۵ – دکتری زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی
۳۰۵۴۶ – دکتری زیست شناسی – سلولی و مولکولی
۳۰۵۴۸ – دکتری زیست شناسی – میکروبیولوژی
۳۰۶۰۴ – دکتری فیزیک دریا
۳۰۷۰۲ – دکتری هواشناسی
۳۰۸۰۱ – دکتری آمار
۴۰۱۰۹ – دکتری مهندسی پزشکی – بیومکانیک
۴۰۱۱۱ – دکتری مهندسی پزشکی – بیوالکتریک
۴۰۲۲۷ – دکتری مهندسی‏محیط‏ زیست
۴۰۴۰۲ – دکتری مهندسی عمران -آب
۴۰۵۱۰ – دکتری مهندسی معدن
۴۰۶۰۲ – دکتری مهندسی مکانیک -طراحی جامدات
۴۰۷۳۳ – دکتری مهندسی متالورژی و مواد
۴۱۰۱۵ – دکتری مهندسی کامپیوتر-سیستم های نرم افزاری
۴۱۰۲۱ – مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
۴۱۱۰۶ – دکتری مهندسی هوافضا
۵۰۲۰۵ – دکتری اقتصاد کشاورزی
۵۰۲۰۷ – دکتری اصلاح نباتات
۵۰۲۰۸ – دکتری زراعت
۵۰۲۲۷ – دکتری سازه های آبی
۵۰۲۳۴ – دکتری علوم و صنایع چوب
۵۰۲۳۵ – دکتری علوم و صنایع غذایی
۵۰۲۳۶ – دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری
۵۰۳۰۴ – دکتری آبیاری و زه کشی
۵۰۳۱۰ – دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی
۵۰۳۱۳ – دکتری مکانیزاسیون کشاورزی
۵۰۳۳۴ – دکتری مهندسی منابع آب
۵۰۳۳۵ – دکتری تغذیه دام
۵۰۳۳۶ – دکتری اصلاح نژاد دام
۵۰۴۰۹ – دکتری علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی
۵۰۵۰۷ – دکتری شیلات
۵۰۵۱۷ – دکتری علوم مرتع
۵۰۶۰۷ – دکتری بیماری شناسی گیاهی
۶۰۲۱۴ – دکتری شهرسازی

در صورت باز نشدن سایت azmoon.net (سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد) برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان ، رشته خود را در زیر قید کنید تا لیست قبول شدگان برای مصاحبه برایتان قرار داده شود. همچنین اگر سوالی یا ابهامی مشاهده کردید ، آن را مطرح کنید تا ما یا سایر دوستان پاسخ دهند.

دوستان و داوطلبان گرامی توجه کنند که اطلاع رسانی SMS مرکز آزمون دانشگاه آزاد برای تمامی قبول شدگان فرستاده نمی شود و ممکن است بدستتان نرسد.