سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) بورس دکتری داخل : دستورالعمل موقت ویژه سال ۹۳ برای آئین نامه اجرایی اعطای بورس تحصیلی داخل کشور اعلام شد که بر اساس آن معدل دوره کارشناسی متقاضی باید حداقل ۱۵ و معدل دوره کارشناسی ارشد وی باید حداقل ۱۷ باشد.

در تبیین موادی از آیین نامه اجرای اعطای بورس داخل کشور موارد زیر برای دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از بورس تحصیلی داخل کشور در سال ۹۳ ضروری است.

براساس ماده یک: متقاضیان بورس (دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره دکتری ) علاوه بر احراز شرایط ماده ۴ آیین نامه باید شرایط زیر را نیز دارا باشند .

الف- شرایط تحصیلی: متقاضی باید در بین دانشجویان تحصیلی خود در دوره کارشناسی ارشد حائز ۱۰ درصد اول رتبه‌ها بین ورودی‌های همزمان خود در دانشگاه محل تحصیل بوده و نیز معدل دوره کارشناسی متقاضی حداقل ۱۵ و معدل دوره کارشناسی ارشد وی باید حداقل ۱۷ باشد.

تبصره: تمام دوران تحصیلی متقاضی باید به صورت حضوری و تمام وقت برگزار شده باشد.

ب: شرایط سنی: سن متقاضیان دردوره پذیرش در دوره دکتری نباید بیش از ۳۰ سال باشد (مدت خدمت سربازی به آن اضافه می شود)

ماده ۲: در جذب متقاضیان بورس علاوه بر اولویت های مندرج در ماده ۵ آیین نامه تصریح می شود که در شرایط یکسان اولویت جذب ابتدا با خانواده درجه یک شاهد و ایثارگر سپس داوطلبان بومی و سپس داوطلبان متاهل است.

ماده ۳: به منظور اطمینان از اجرایی شدن ماده ۸ آیین نامه لازم است متقاضیان شاغل و متعهد به دستگاه های اجرایی و سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی موافقت انتقال از دستگاه مربوط به دانشگاه جایابی شده را پیش از ثبت نام ارایه کنند.

ماده ۴: بررسی احراز شرایط،صلاحیت ها و اولویت ها در اعطای امتیاز بورس برعهده سازمان اموردانشجویان است.

تبصره یک: به منظور افزایش دقت در تشخیص صلاحیت های علمی متقاضیان از آنها مصاحبه حضوری به عمل خواهد آمد .

تبصره ۲: متقاضی باید در فراخوان جذب اعضای هیات علمی شرکت کرده باشد.

تبصره ۳: مسئولیت هرگونه اشتباه و مغایرت در اطلاعات تحصیلی و فعالیت های آموزشی و پژوهشی ارایه شده متوجه متقاضی است و در صورت احراز تخلف اداره کل بورس می تواند ضمن لغو پذیرش و بورس دانشجو نسبت به برآورد خسارت و مطالبه آن اقدام کنند.

ماده ۵: زمان تحویل درخواست متقاضی به اداره بورس داخل همراه با مدارک لازم شامل سوابق تحصیلی نباید بیش از سه سال از آغاز تحصیل در دوره دکتری گذشته باشد.

ماده ۶: متقاضیان جذب در دانشگاه های تک جنسیتی باید از همان جنس باشند.

ماده ۷: لازم از دانشگاه متقاضی جذب دانشجوی بورسه همزمان با معرفی وی به سازمان صورت جلسه هیات اجرایی جذب و فرم تکمیل شده حاوی شرایط و اولویت های مندرج درآئین نامه و و این دستورالعمل را به همراه اظهار نظر علمی گروه آموزشی یا پژوهشی مربوط به اداره کل بورس ارسال کنند.

ماده ۸: از آنجا که دانشجوی بورسیه باید به طور تمام وقت به تحصیل اشتغال داشته و شغل دیگری نداشته باشد در راستای مواد ۹ تا ۱۵ آیین نامه اجرایی اداره کل بورس می تواند در صورت احراز هرگونه تخلف از مقررات و یا کوتاهی در امر اشتغال به تحصیل و ارسال گزارش های لازم امتیاز بورس را از دانشجوی بورسیه سلب و مقرری وی را قطع کند. که دراین صورت جایابی نیز منتفی خواهد شد.

بورس تحصیلی امتیاز اعطائی از طرف سازمان امور دانشجویان است و این سازمان پس از احراز صلاحیت های لازم در صورت وجود اعتبار اقدام میکند.

 

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

آیین نامه بورس تحصیلی دکتری داخل

آیین نامه بورس تحصیلی دکتری داخل اعلام شد. آیین نامه بورس دکتری داخل ۹۳ – ۹۴ . بورسیه تحصیلی دکتری – تحصیلی در خارج دکتری – آخرین اخبار دکتری – آخرین تغییرات بورس تحصیلی دکتری