سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) آزمون دکتری 93 : جعفر میلی منفرد معاون آموزشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در ادامه گفت: ارتقای کیفی نظام آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و مجازی از مهمترین اولویت های ما محسوب می شود و تمام سعی خود را داریم که از همه ظرفیت های علمی کشور برای رسیدن به وضعیت مطلوب و کمک به دانشگاهیان استفاده کنیم.
وی افزود: ارتقای کارآمدی دانش آموختگان بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد چنانچه این دانش آموختگان متصل به تولید و بعد بخش خدمات و در نهایت تولید ملی می شوند.
وی خاطر نشان کرد: تا جایی که قانون اجازه دهد حوزه ستادی به برنامه ریزی و نظارت متمرکز می شود و اجرا در چهارچوب قانون به دانشگاه ها منتقل می شود.
وی در ادامه افزود: کاهش ظرفیت و تعطیلی موسسات در برنامه های من نیست و از تمام زحمات کشیده شده در این امر حسن استفاده را می کنیم.

آزمون دکتری ۹۳

میلی منفرد در خصوص آزمون دکتری ۹۳ اظهار داشت: تمام تلاش من بر این است که به سمت تغییرات نوسانی نروم چرا که دانشگاه موجود زنده است و محل تحصیل نخبگان و فرهیختگان است.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون