سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net )  آزمون دکتری 92-93 : شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ایجاد 54 رشته تحصیلی مقطع دکتری را در دانشگاه‌ ها و موسسات آموزش عالی را تصویب کرد. با تصویب شورای گسترش آموزش عالی رشته تحصیلی مقطع دکتری باکتری شناسی، دکتری آسیب شناسی، دکتری زمین شناسی زمین شناسی اقتصادی و دکتری باغبانی در دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتری فناوری‌های تولید مثل در دامپزشکی و فیزیولوژی در دانشگاه تهران، دکتری شیمی شیمی تجزیه در دانشگاه الزهرا(س)، دکتری مهندسی هوافضا، دکتری تاریخ گرایش تاریخ ایران بعد از اسلام، دکتری فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دکتری مدیریت آموزشی و حسابداری در دانشگاه فردوسی مشهد و جریان‌های کلامی، دکتری تاریخ تشیع، دکتری تاریخ معاصر جهان اسلام، دکتری قرآن و مستشرقان فقه قضایی فقه سیاسی علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی و حقوق خصوصی در جامعه المصطفی العالمیه ایجاد می‌شوند.
همچنین این شورا ایجاد رشته‌های تحصیلی مقطع دکتری فلسفه علوم اجتماعی در دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی باقرالعلوم (ع)، دکتری مهندسی عمران (سازه مکانیک خاک و پی) در دانشگاه خوارزمی، دکتری آموزش عالی گرایش برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی در دانشگاه کردستان، دکتری معماری دردانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دکتری مهندسی عمران مکانیک خاک و پی در دانشگاه ارومیه، دکتری مهندسی عمران سازه‌های هیدرولیکیی در دانشگاه زنجان و علوم و فناوری نانو نانوفیزیک با گرایش‌های نانوفیزیک و نانوساختارها در تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان را تصویب کرد.
شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی دردانشگاه خلیج فارس، دکتری شیمی شیمی آلی و شیمی شیمی تجزیه در دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دکتری علوم و صنایع غذایی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دکتری زراعت گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی در دانشگاه شاهد، دکتری نانوفناوری نانوالکترونیک در دانشگاه کاشان، دکتری شیمی گرایش شیمی تجزیه در دانشگاه پیام نور مرکز شیراز، دکتری شیمی گرایش شیمی آلی در دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر و علوم و معارف نهج‌البلاغه به صورت پژوهش محور درپژوهشکده نهج البلاغه موافقت کرد.
همچنین این شورا ایجاد رشته‌های تحصیلی مقطع دکتری شیمی تجزیه، دکتری شیمی آلی، دکتری مهندسی عمران مکانیک خاک و پی و آمار در پردیس دانشگاهی دانشگاه رازی کرمانشاه، دکتری مهندسی عمران سازه‌های هیدرولیکی و مهندسی مواد در پردیس دانشگاهی دانشگاه سمنان، دکتری زبان و ادبیات فارسی، دکتری علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک و زبان و ادبیات عرب در پردیس دانشگاهی دانشگاه لرستان و زبان و ادبیات فارسی، دکتری رفتارحرکتی، دکتری بافت شناسی مقایسه‌ای دامپزشکی، دکتری فیزیولوژی گیاهی، دکتری ریاضی جبر و دکتری حشره‌شناسی کشاورزی در پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه را تصویب کرد.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

آزمون دکتری ۹۳

رشته های جدید آزمون دکتری ۹۳ دانشگاه ها اعلام شد.

رشته های جدید دانشگاه ها در آزمون دکتری ۹۲-۹۳

رشته های دکتری دانشگاه تهران دانشگاه فردوسی مشهد … مشخص شد.

دکتری دانشگاه تهران

دکتری فناوری‌های تولید مثل در دامپزشکی و فیزیولوژی در دانشگاه تهران برای پذیرش از آزمون دکتری 93 ایجاد شد.