سایت آزمون دکتری (PhdAzmoon.Net) آخرین تغییرات آزمون دکتری ۹۲ :رییس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به تصمیمات اخیر درباره آزمون دکتری و برابر شدن سهم مرحله کتبی و مصاحبه آزمون دکتری ۹۲ در پذیرش دانشجو، پیشنهاد داد ۱۰ دانشگاه برتر از این تصمیمات مستثنی شوند.

مصاحبه آزمون دکتری ۹۲

دکتر روستا آزاد با بیان اینکه برابر شدن سهم آزمون دکتری ۹۲ با مصاحبه هنوز به دانشگاه‌ها ابلاغ نشده است، تاکید کرد: نحوه برگزاری مرحله مصاحبه آزمون دکتری در دانشگاه‌های برتر باید با بقیه دانشگاه‌ها متفاوت باشد.
وی با اشاره به نقش برجسته پژوهش در دانشگاه‌های برتر کشور، گفت: شاید برابر شدن سهم آزمون دکتری ۹۲ با مصاحبه روش مناسبی برای سایر دانشگاه‌ها باشد اما باید در پذیرش دانشجویان دکتری به دانشگاه‌های برتر کشور اختیار عمل بیشتری داده شود.

مواد آزمون دکتری ۹۲

وی همچنین به برگزاری تخصصی آزمون دکتری ۹۲ اشاره کرد و گفت: تمام دروس مقطع کارشناسی ارشد دارای اهمیت هستند، بنابراین نباید تنها به برخی دروس تخصصی اهمیت داد، چراکه تمام دروس تخصصی با اهمیت هستند.
رییس دانشگاه صنعتی شریف در خاتمه خاطر نشان کرد: سهم ۵۰ درصدی آزمون کتبی برای دانشگاه‌های دیگر مشکلی ایجاد نمی‌کند ولی برای دانشگاه‌های برتر این روش صحیحی نیست.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net