سایت آزمون دکتری (PhdAzmoon.Net) آخرین تغییرات آزمون دکتری 92 :عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به تصمیمات اخیر درباره آزمون دکتری و برابر شدن سهم مرحله کتبی و مصاحبه آزمون دکتری 92 در پذیرش دانشجو ، پیشنهاد داد دانشگاه های برتر به ترتیب اولویت از این تصمیمات مستثنی شوند.

مصاحبه آزمون دکتری ۹۲

نحوه برگزاری مرحله مصاحبه آزمون دکتری در دانشگاه‌های مختلف باید متفاوت باشد. برابر شدن سهم سوالات آزمون دکتری 92 با مصاحبه آزمون دکتری روش مناسبی برای هر دانشگاهی نیست.
بر همین اساس تغییر وزن مصاحبه دکتری بر اساس اولویتهای مانند رتبه دانشگاه در گروه آموزشی و نیز تعداد متقاضی ورود به آن دانشگاه متغییر خواهد شد.

افزایش وزن مصاحبه آزمون دکتری ۹۲

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در همین راستا خواهان افزایش درصد وزن مصاحبه آزمون دکتری ، بیشتر از ۵۰ درصد می باشد.

وزن مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه ها

با تصویب تغییر وزن مصاحبه براساس موقعیت دانشگاه‌ها  وزن مصاحبه در دانشگاههای مختلف متغییر می شود.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه سایت آزمون دکتری